Ana Sayfa Etiketler Hemşirelik tanısı

Etiket: hemşirelik tanısı

Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik Bakım Planları

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları
Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

2017-2018 Güncel Hemşirelik Tanıları Kılavuzu

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik bakım planları hazırlarken ihtiyaç duydukları güncel Hemşirelik Tanılarının ve hemşirelik bakım planlarının tümüne sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

En güncel ve kapsamlı ”Hemşirelik Tanıları Listesi” ayrıca girişimleri sitemiz de her daim güncellenen kategoriler arasında yer alacaktır.


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME !!!
Aşağıda gördüğünüz hemşirelik tanıları ile hiçbir zaman tek başına bir bakım planı için kullanılamaz. Bu tanılar belirlenen bir hasta ya da hastalık durumuna göre seçim yapılarak içlerinden geçerli hemşirelik tanıları ve uygun girişimler alınarak bunlar üzerine amaç, hemşirelik girişimleri ve değerlendirme yapılarak uygulanır.
SADECE GENEL OLARAK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI YAPILIRKEN SADECE BU TANILAR KULLANILIP HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ YAZILABİLİR.

SAĞLIK DURUMLARINA GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI KILAVUZU LİSTESİ


1. SAĞLIĞIN ANLAŞILMASI ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Sağlığı Geliştirme Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Terapötik Rejimi Etkili Yönetme

Rahatta Bozulma

Akut Ağrı

Kronik Ağrı

Bulantı & Kusma

Sosyal İzolasyon

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Aile

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Toplumsal

Terapötik Rejimi Yönetmede Güçlenmeye Hazır Oluş

2. BESLENME METABOLİK DURUMLA ALAKALI HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Dentisyonda Bozulma

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Yutma Bozukluğu

Gereksinimden Fazla Beslenme

Potansiyel Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

3. BOŞALTIM DURUMU İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARI

Barsak İnkontinansı

Diyare

Gaz Değişiminde Bozulma

Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Üriner Boşaltımda Bozulma

Fonksiyonel İnkontinans

İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma)

İdrar Tutamama Riski

Matürasyonel Enürezis

Refleks İnkontinansı

Stres İnkontinansı

Total İdrar İnkontinansı

Üriner Retansiyonu

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

4. AKTİVİTE EGZERSİZ DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Aktivite İntoleransı

Aktivite İntoleransı Riski

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Eğlence Aktivitelerinde Eksiklik

Enerji Alanında Rahatsızlık

Etkisiz Doku Perfüzyonu (Serebral,Kardiyopulmoner,Renal,GİS,Periferal)

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Kardiyak Out-put’ta Azalma

Öz bakım Eksikliği Sendromu

Solunum Fonksiyonunda Bozulma Riski

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Spontane Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Uykuyu (kalitesini) Güçlendirmeye Hazır Oluş

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uyku Yoksunluğu

Yorgunluk

5. UYKU DİNLENME ŞEKİLLERİ İLE UYUMLU HEMŞİRELİK TANILARI

Uyku biçiminde bozukluk

Uykusuzluk

6. BİLİŞSEL ALGILAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Amaçsız Gezinme

Bilgi Eksikliği

Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Duyusal Algılamada Bozulma

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Bellekte Bozulma

İletişimde Bozulma

Sözel İletişimde Bozulma

İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş

Akut Konfüzyon

Unileteral (Bir Tarafı) İhmal Etme

7. KENDİNİ ALGILAMA- KAVRAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Beden İmajında Bozulma

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

⇒ Kronik Düşük Benlik Saygısı

⇒ Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma

Güçsüzlük

⇒ Güçsüzlük Riski

⇒ Ümitsizlik

Yalnızlık Riski

8. ROL- İLİŞKİ BİÇİMİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

⇒ Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

⇒ Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

⇒ Disfonksiyonel Aile İçi Süreçleri Alkolizm

⇒ Ebeveynlikte Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik Riski

⇒ Ebeveyn-Bebek-Çocuk bağlılığında Bozulma Riski

⇒ Ebeveynlik-Rol Çatışması

⇒ Emzirmenin Kesintiye Uğraması

⇒ Etkili Emzirme

Etkisiz Emzirme

Rol Performansında Etkisizlik

Sosyal Etkileşimde Bozulma

9. BAŞETME-STRESİ İLE BAŞETME DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Adaptik Kapasitede Azalma İntrakranial

⇒ Acı Çekme

⇒ Beklenen Acı Çekme

⇒ Disfonksiyonel Acı Çekme

Anksiyete

Ölüm Anksiyetesi

⇒ Etkisiz Bireysel Baş Etme

⇒ Savunucu Baş Etme

⇒ Etkisiz İnkâr

⇒ Aile Baş Etmesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Aile Baş Etmesi-Ödün Verme

⇒ Aile Baş Etmesinde Yetersizlik

⇒ Baş Etmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

⇒ Etkisiz Toplumsal Baş Etme

Korku

⇒ Toplumsal Baş Etmeyi Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu Riski

⇒ Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Kronik Keder

⇒ Otonomik Disrefleksiya

⇒ Otonomik Disrefleksiya Riski

⇒ Post-Travma Sendromu

⇒ Post-Travma Sendromu Riski

⇒ Tecavüz Travma Sendromu

⇒ Relokasyon (Taşınma) Stresi

⇒ Relokasyon Stresi Riski

10. CİNSELLİK ÜREME DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

⇒ Cinsel Disfonksiyon

11. İNANÇ VE DEĞERLER DURUMU ÜZERİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Karar Vermede Çatışma

⇒ Spritüel Distres

⇒ Spritüel Distres Riski

⇒ Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/Uyumsuzluk

Kaynak: Hemşirelik Tanıları Kılavuzunda Yer Alan Tüm Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planlarının İçerikleri Hemsireyiz.Net ‘in Editörleri Tarafından Hazırlanmış Olup Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Kullanmadan Paylaşımı Kesinlikle Yasaktır.  

Google Adsense

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Hemşirelik Bakım Planı

Bakım Verici Rolünde Zorlanma
Bakım Verici Rolünde Zorlanma

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Hemşirelik Bakım Planı

Bakım verici rolünde zorlanma, yatağa bağımlı veya özürlü hastalarda evde ya da hastanede bakım veren bireylerin zorluk yaşaması sonucunda konulan hemşirelik tanısı.

Amaç: Bakım veren bireyin zorluk çektiği konuları saptamak ve gerekli önlemlerin alınmasına öncülük etmek.

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Tanısı Nedenleri Nelerdir ? 

 • Bakım veren bireyin tek başına çalışması
 • Bakım veren bireyin dinlenmek için yeterli vakit bulamaması
 • Maddi yetersizliklere bağlı olarak ( yeterli ücret alamaması )
 • Bakım verilen bireyin isteklerinin aşırıya kaçmasına bağlı olarak
 • Bakım verilen bireyin sözlü tacizlerine bağlı olarak
 • Bakım veren ve bakım alan arasında olan iletişimin bozukluğuna bağlı olarak
 • Bakım verilen sürenin aşırı uzun olmasına bağlı olarak
 • Bakım verilen hastanın ağır olmasına bağlı olarak
 • Bakım veren kişinin kendi sağlığını hiçe saymasına bağlı olarak

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Bakım veren kişinin bakım sürelerini geçirmesi
 • Bakım veren bireyin ücret konusunda doyum alamadığını ifade etmesi
 • Bakım veren kişi yaptığı bakım konusunda kendisini yetersiz hissetmesi
 • Bakım veren kişi üzüntü, yorgunluk ve bitkinlik hisseder.
 • Bakım alan ve bakım veren arasında sözlü tartışmalar yaşanması

Bakım Verici Rolünde Zorlanma Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 1. Zorlanmaya neden olan faktörler belirlenecek.
 2. Bakım veren kişiye destek olması için ikinci bir yardımcı sağlanacak.
 3. Bakım verici kişi için empati kurulacak ve durumun güçlüğü kabullenilecek.
 4. Dinlenmeye zaman kalacak şekilde bir bakım yapılacak.
 5. Ücret konusunda düzenlemelere gidilecek.
 6. Zamanın düzenli kullanılması adına görüş alışverişi yapılacak.
 7. Kişinin düşüncelerini paylaşmasına olanak sağlanacak ve yapıcı olunacak.
 8. Öğüt vermekten ziyade daha çok çözüm yolları aranacak.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Sıvı Volüm Fazlalığı
Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakımı

Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Vücutta ki fazla suyun böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi sonucunda tutularak atılamaması sonucunda oluşan problemler sonucunda konulabilecek hemşirelik tanılarından birisidir.

Amaç: Yapılacak olan tedavi ve hemşirelik girişimleri ile böbreklerin emiliminin eski fonksiyonuna getirilerek vücutta ki fazla sıvının atılımını sağlamak.

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Fazla sıvı alımına bağlı olarak
 • Kronik böbrek hastalıklarına bağlı olarak
 • Hipertansiyona bağlı olarak
 • Venöz dolaşımın işlevini yerine getiremediği durumlara bağlı olarak
 • Cerrahi ameliyatlar sonrasında vücutta ki drenin boşaltılamamasına bağlı olarak
 • Tedavi girişimleri olarak kortikosteroid kullanılmasına bağlı olarak
 • Gebelik dönemlerinde ağırlığa bağlı olarak venlerde oluşan hasarlar sonucunda

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Vücutta ödemler oluşmuş olması
 • Solunumun zorlu ve yüzeysel olarak gerçekleşmesi
 • Aldığı – çıkardığı sıvı takibinde çıkardığı sıvının aldığı sıvıya göre eksik çıkması
 • Gergin ve parlayan bir deri gözlemlenmesi
 • Vücut ağırlığında artış yaşanması
 • Böbreklerin ağrı yapması
 • Mesanede şişkinlik görülmesi
 • Karın ağrısı ve karın bölgesi şişlikleri

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Protein ağırlıklı beslenme sağlanacak.
 • Hastaya oluşan sıvı volüm fazlalığının neden kaynaklandığı hakkında bilgi verilecek.
 • Günlük olarak ağırlık takibi yapılacak.
 • Cildi ödem yönünden değerlendirilecek.
 • Düzenli olarak yaşam bulguları takip edilerek kayıt altına alınacak.
 • Aldığı çıkardığı sıvı takibi sağlanacak.
 • Olabildiği kadar tuzsuz yemesi sağlanacak.
 • Sodyum içeren yiyeceklerde uzak durması gerektiği bilgisi aktarılacak.
 • Solunum yönünden takibi sağlanacak.
 • Hastanın dreni varsa drenajın düzenli olarak kontrolü sağlanacak.
 • Venöz dolaşımında sıkıntı varsa eğer özellikle bacaklarda oluşan varisleri için varis çorabı giydirilecek.
 • Ödemli bölgelerin darbelerden korunması sağlanacak.
 • Tansiyonunun kontrol altında tutulması sağlanacak.
 • Kortikosteroid kullanımı devam ediliyorsa doktora bildirilerek tedavinin kesilmesi sağlanacak.
 • Sıvı alımına kısıtlama getirilecek.

Değerlendirme / Sonuç

Hastanın drenajı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve cerrahi işlem sonrasında vücudunda oluşan drenin atılması sağlandı. Hastanın günlük olarak kilo takibi ve vital bulgularına bakıldı. Ödemli bölgelerin tespiti yapıldı ve darbelerden korumak amacıyla yeşil örtü ile sarıldı. Solunum yönünden değerlendirilen hastanın solunumunda herhangi bir dispne veya yüzeysellik tespit edilemedi.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Gereksinimden Az Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Gereksinimden Az Beslenme
Gereksinimden Az Beslenme Hemşirelik Bakım Planı

Gereksinimden Az Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin gereksinimden az beslenmesi ve vücut kitle endeksinin kilo ve boy oranına göre düşük çıkması sonucu konulan tanıdır.

Amaç: Bireyin olması gereken kiloya ulaştırılması ve sağlığının olumsuz etkilenmesini önlemek.

”Gereksinimden Az Beslenme” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Hastanın bilincinin olumsuz etkilenmesi sonucu gereksiniminden az beslenme olması.
 • Hastanın bulunduğu ortama bağlı olarak.
 • Hastaya verilen besinlerin hoşuna gitmemesine bağlı olarak
 • Hastanın zehirlenme korkusu ile yemek yemekten kaçınmasına bağlı olarak
 • Hastanın ağız içinde oluşan lezyonlara ve protez kullanımına bağlı olarak
 • Hastanın bazı hastalıklarına ve geçirdiği operasyonlara bağlı olarak
 • İştahsızlık, diyare ve kusma sonucuna bağlı olarak gelişen az beslenme
 • Bir takım ilaçların kullanımı ve yan etkilerini sonucu olarak besin emiliminin azalmasına bağlı olarak.
 • Hastanın yaşının ilerlemiş ve metabolizmasının yavaşlamış olmasına bağlı olarak.

”Gereksinimden Az Beslenme” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Hastanın mide bulantısı olması.
 • Hastanın halsiz ve uykulu olması.
 • Hastalarında kaslarında güçsüzlük ve erime yaşanması.
 • Hastanın açık yaralarında iyileşmelerin gecikmesi ve olumsuzluklar yaşanması.
 • Hastanın vücut kitle endeksinin normal sınırlarında altına olması.
 • Hastanın serum albumin düzeylerinde düşüşler yaşanması.

”Gereksinimden Az Beslenme” Tanısı Hemşirelik Bakımı ve Girişimleri

 • Hasta bireye beslenmenin iyileşmesi için önemli bir faktör olduğu açıklanacak.
 • Günlük vücut ağırlığı ölçümü yapılacak ve vücut kitle endeksi belirlenecek sonrasında tüm bunlar kayıt altına alınacak.
 • Hastayı beslenirken çok fazla sıkmadan öğünlerin yedirilmesi sağlanacak.
 • Yağlı, baharatlı ve ağır yiyeceklerin besinleri arasından çıkarılması sağlanacak.
 • Hastanın sevdiği besinlerin diyet listesine eklenmesi ve sevmediği besinlerin çıkarılması sağlanacak.
 • Hastaya ağrılı girişimler yemek öncesi yapılmayacak.
 • Özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalara öğünleri yedirilirken güler yüzle ve desteklenerek yapılması sağlanacak.
 • Hastaya düşük kalorili besinler dışında yüksek kalorili kilo almasını sağlayacak besinlerin yedirilmesi sağlanacak.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bireye bu süreç içerisinde yemek yemesi önerilerinde bulunuldu ve bu amaç desteklendi, zaman zaman ödüllendirmek için sevdiği zamanlarda sevdiği yiyeceklerin temin edilmesi sağlandı. Açık yaralarında ki iyileşmelerin hızlandığı görüldü, 3 ay sonra yapılan ölçümler sonucunda bireyin vücut kitle endeksinin normal sınırlar içerisine girmesi sağlandı.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Sosyal İzolasyon Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Sosyal İzolasyon Hemşirelik Bakımı
Sosyal İzolasyon Hemşirelik Bakımı

Sosyal İzolasyon Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin çevresi ve yakınları ile iletişiminin kaybolması ve sosyal faaliyetlerden uzaklaşması sonucu oluşur.

Amaç: Bireyin tekrardan topluma kazandırılması ve çevresi ile olan iletişiminin güçlenmesi için yapılacak olan girişimlerdir.

”Sosyal İzolasyon” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Bireyin farklı bir ana dil konuşması
 • Bireyin kişisel görünümünü değiştiren operasyonlar geçirmesi
 • Bireyin ağır ve sancılı operasyonlar geçirmesi
 • Bireyin depresyona girmesi
 • Bireyin özgüvenini kaybetmesi
 • Bireyin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması
 • Bireyin kaygıları
 • Bireyin asosyal yapısı sonucu

”Sosyal İzolasyon” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Bireyin çevresiyle olan sözel iletişiminin azalması
 • Bireyin mutsuz olduğunu belli eden tavırlar sergilemesi
 • Bireyin hastalığını yenememesi ve sık sık rahatsızlık geçirmesi
 • Bireyin isteklerinin ailesi ve çevresi tarafından yerine getirilememesi
 • Bireyin sinirli tavırlar sergiliyor olması
 • Bireyin kendini tükenmiş hissetmesi
 • Bireyin sürekli yalnız olduğunu düşünmesi
 • Bireyin ölmek istediğini belirtmesi
 • Bireyin kişisel bakımına özen gösterilmesini istememesi

”Sosyal İzolasyon” Tanısı Hemşirelik Bakımı ve Girişimleri

 • Hasta bireyin yaşadığı durumla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini belirtmesi istenecek.
 • Hasta bireyle bu süreç içerisinde psikiyatri ve psikolog gibi uzman kişilerin önerileri ile iletişime geçilmesi sağlanacak.
 • Hasta bireyin neden kendisini soyutladığı ve izole ettiği öğrenilecek.
 • Hasta bireyin sözel iletişime geçmesi adına sürekli olarak desteklenecek ve bu aşamada destek olunacak.
 • Hasta bireyin sosyal izolasyon tanısı ile ilgili olarak uzman psikiyatristlerden ve psikologlardan bilgi alınacak.
 • Hasta bireyin bu süreç içerisinde ailesinin sık sık yanında bulundurulması ve gün aşırı görüştürülmesi sağlanacak.
 • Hasta bireyin sinirlenmemesi ve anksiyetesinin artış göstermemesi adına dikkat edilecek.
 • Hastaya bireye taburculuk sonrası yaşına ve cinsiyetine uygun olarak yapabileceği aktiviteler üzerine konuşulacak ve yapması tavsiye edilecek.

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Bireyle kendisini ne sebeple izole ettiği hakkında uzman kişiler eşliğinde sohbetler edildi, izolasyonun kaynağı hakkında çözüm yolları sunuldu, süreç içerisinde ailesinin ve yakınlarının sonsuz desteği alındı. Bireye taburculuk sonrasında yapmasını tavsiye ettiğimiz aktiviteler oldu. Bireyin yaşadığı sosyal izolasyon tanısı yaptığımız girişimler sonucunda minimum düzeye çekildi. Bireyde anksiyete gözlenmedi. Bireyin durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Bulantı&Kusma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Bulantı-Kusma Hemşirelik Girişimleri
Bulantı-Kusma Hemşirelik Girişimleri

Bulantı&Kusma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Hastaya yapılan invaziv girişimler ve ilaçların yan etkisi olarak gelişebilen problemlere bulantı denir ve yaşanan bu bulantılar kusmalara dönüşebilir.

Amaç: Hastada bulantıya ve kusmaya yol açan kaynağın bulunması ve buna uygun bir tedavinin izlenmesi. Bunların sonucunda hastanın bulantısının giderilmesi ve kusmanın sona erdirilmesi.

”Bulantı&Kusma” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Bireyin fazla doz ve miktarda ilaç kullanımı gerçekleştirmiş olması.
 • Bireyin gastrointestinal sisteminde oluşan problemlere bağlı olarak.
 • Bireyin besin zehirlenmesi yaşamasına bağlı olarak gerçekleşen bulantı olması.
 • Bireyin gebe kalması ve hormonal dengesizler yaşaması sonucu gelişen bulantı olması.
 • Bireye verilen anestezi, antibiyotik ve kemoterapi tedavisine bağlı olarak gelişen bulantılar.

”Bulantı&Kusma” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Hasta bireyin cildinde gelişen solgunluk ve soğukluklar
 • Hasta bireyin bulantısı olduğunu söylemesi ve sonrasında kusma vakası yaşanması
 • Bu gibi durumlarda hasta bireyde diyare ve taşikardi gibi problemler eşlik edebilir.

”Bulantı&Kusma” Tanısı Hemşirelik Bakımı ve Girişimleri

 • Hastanın bulantısı olduğunu belirtmesi ile birlikte hızlı bir tedavi yöntemi uygulanmalı ve bu tarz sorunlar her zaman dikkate alınmalıdır.
 • Hastanın beslenmesi anında ortamın havalandırılması ve hoş olmayan kokular saçan cisimlerin etrafından uzaklaştırılması sağlanacak.
 • Hastanın yemeğini yedikten sonra semi fawler (yarı oturur) vaziyette bir süre dinlenmesi ve hemen yatırılmaması sağlanacak.
 • Hastanın bulunduğu ortamın belirli sürelerle havalandırılması sağlanacak.
 • Hastanın bulantısı olduktan sonra kusma gerçekleşiyorsa eğer bunun ne kadar süre ile tekrarlandığı ve kaç defa olduğu kayıt altına alınacak.
 • Hastanın şikayetleri tüm yapılan girişimlere rağmen sona ermiyorsa eğer hekim ile görüşülecek ve yeni bir tedavi yöntemi uygulanması sağlanacak.
 • Hastanın kıyafetleri dar ve sıkı olmaması için özen gösterilecek.
 • Hastanın yemekle birlikte sıvı tüketiminin minimum düzeyde olması sağlanacak.
 • Hasta eğer oral yolla besleniyorsa kafein içeren içeceklerden uzak durması sağlanacak.

DEĞERLENDİRME / SONUÇ

İzlenilen yol ve tedavinin başarısız olması ve hekime bildirilmesinden sonra farklı bir tedavi yöntemi hastaya uygulanmaya başlanmıştır. Bu tedavinin hastada oluşan bulantı ve kusma şikayetlerini giderdiği ve hastaya son derece rahat ettirmesi sonucunda problem çözüm yoluna ulaşmıştır.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense