Ana Sayfa Etiketler Hemşirelik girişimleri

Etiket: hemşirelik girişimleri

Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik Bakım Planları

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları
Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

2017-2018 Güncel Hemşirelik Tanıları Kılavuzu

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik bakım planları hazırlarken ihtiyaç duydukları güncel Hemşirelik Tanılarının ve hemşirelik bakım planlarının tümüne sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

En güncel ve kapsamlı ”Hemşirelik Tanıları Listesi” ayrıca girişimleri sitemiz de her daim güncellenen kategoriler arasında yer alacaktır.


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME !!!
Aşağıda gördüğünüz hemşirelik tanıları ile hiçbir zaman tek başına bir bakım planı için kullanılamaz. Bu tanılar belirlenen bir hasta ya da hastalık durumuna göre seçim yapılarak içlerinden geçerli hemşirelik tanıları ve uygun girişimler alınarak bunlar üzerine amaç, hemşirelik girişimleri ve değerlendirme yapılarak uygulanır.
SADECE GENEL OLARAK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI YAPILIRKEN SADECE BU TANILAR KULLANILIP HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ YAZILABİLİR.

SAĞLIK DURUMLARINA GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI KILAVUZU LİSTESİ


1. SAĞLIĞIN ANLAŞILMASI ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Sağlığı Geliştirme Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Terapötik Rejimi Etkili Yönetme

Rahatta Bozulma

Akut Ağrı

Kronik Ağrı

Bulantı & Kusma

Sosyal İzolasyon

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Aile

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Toplumsal

Terapötik Rejimi Yönetmede Güçlenmeye Hazır Oluş

2. BESLENME METABOLİK DURUMLA ALAKALI HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Dentisyonda Bozulma

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Yutma Bozukluğu

Gereksinimden Fazla Beslenme

Potansiyel Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

3. BOŞALTIM DURUMU İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARI

Barsak İnkontinansı

Diyare

Gaz Değişiminde Bozulma

Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Üriner Boşaltımda Bozulma

Fonksiyonel İnkontinans

İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma)

İdrar Tutamama Riski

Matürasyonel Enürezis

Refleks İnkontinansı

Stres İnkontinansı

Total İdrar İnkontinansı

Üriner Retansiyonu

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

4. AKTİVİTE EGZERSİZ DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Aktivite İntoleransı

Aktivite İntoleransı Riski

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Eğlence Aktivitelerinde Eksiklik

Enerji Alanında Rahatsızlık

Etkisiz Doku Perfüzyonu (Serebral,Kardiyopulmoner,Renal,GİS,Periferal)

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Kardiyak Out-put’ta Azalma

Öz bakım Eksikliği Sendromu

Solunum Fonksiyonunda Bozulma Riski

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Spontane Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Uykuyu (kalitesini) Güçlendirmeye Hazır Oluş

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uyku Yoksunluğu

Yorgunluk

5. UYKU DİNLENME ŞEKİLLERİ İLE UYUMLU HEMŞİRELİK TANILARI

Uyku biçiminde bozukluk

Uykusuzluk

6. BİLİŞSEL ALGILAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Amaçsız Gezinme

Bilgi Eksikliği

Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Duyusal Algılamada Bozulma

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Bellekte Bozulma

İletişimde Bozulma

Sözel İletişimde Bozulma

İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş

Akut Konfüzyon

Unileteral (Bir Tarafı) İhmal Etme

7. KENDİNİ ALGILAMA- KAVRAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Beden İmajında Bozulma

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

⇒ Kronik Düşük Benlik Saygısı

⇒ Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma

Güçsüzlük

⇒ Güçsüzlük Riski

⇒ Ümitsizlik

Yalnızlık Riski

8. ROL- İLİŞKİ BİÇİMİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

⇒ Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

⇒ Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

⇒ Disfonksiyonel Aile İçi Süreçleri Alkolizm

⇒ Ebeveynlikte Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik Riski

⇒ Ebeveyn-Bebek-Çocuk bağlılığında Bozulma Riski

⇒ Ebeveynlik-Rol Çatışması

⇒ Emzirmenin Kesintiye Uğraması

⇒ Etkili Emzirme

Etkisiz Emzirme

Rol Performansında Etkisizlik

Sosyal Etkileşimde Bozulma

9. BAŞETME-STRESİ İLE BAŞETME DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Adaptik Kapasitede Azalma İntrakranial

⇒ Acı Çekme

⇒ Beklenen Acı Çekme

⇒ Disfonksiyonel Acı Çekme

Anksiyete

Ölüm Anksiyetesi

⇒ Etkisiz Bireysel Baş Etme

⇒ Savunucu Baş Etme

⇒ Etkisiz İnkâr

⇒ Aile Baş Etmesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Aile Baş Etmesi-Ödün Verme

⇒ Aile Baş Etmesinde Yetersizlik

⇒ Baş Etmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

⇒ Etkisiz Toplumsal Baş Etme

Korku

⇒ Toplumsal Baş Etmeyi Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu Riski

⇒ Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Kronik Keder

⇒ Otonomik Disrefleksiya

⇒ Otonomik Disrefleksiya Riski

⇒ Post-Travma Sendromu

⇒ Post-Travma Sendromu Riski

⇒ Tecavüz Travma Sendromu

⇒ Relokasyon (Taşınma) Stresi

⇒ Relokasyon Stresi Riski

10. CİNSELLİK ÜREME DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

⇒ Cinsel Disfonksiyon

11. İNANÇ VE DEĞERLER DURUMU ÜZERİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Karar Vermede Çatışma

⇒ Spritüel Distres

⇒ Spritüel Distres Riski

⇒ Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/Uyumsuzluk

Kaynak: Hemşirelik Tanıları Kılavuzunda Yer Alan Tüm Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planlarının İçerikleri Hemsireyiz.Net ‘in Editörleri Tarafından Hazırlanmış Olup Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Kullanmadan Paylaşımı Kesinlikle Yasaktır.  

Google Adsense

”Bilgi Eksikliği” Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Bilgi Eksikliği Tanısı
Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

”Bilgi Eksikliği” Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Bilgi Eksikliği; tanısı hasta bireyde oluşan anksiyete, huzursuzluk ve gerginlik durumlarında konulabilecek hemşirelik tanısıdır. Bilgi eksikliği tanısı sadece mevcut tanı olarak değil olası tanı olarak da konulabilir.

Amaç:

Hasta ve yakınlarının doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve buna bağlı sorunları engellemek.

Hemşirelik Girişimleri: 

 1. Hastaya, hastalığı hakkında gerekli bilgiler verilecek.
 2. Soru sormasına fırsat verilecek.
 3. Güvenli ve etkili iletişim ortamı sağlanacak.
 4. Hasta ve yakınları ile işbirliği sağlanacak.
 5. Hasta yakınlarına; Hasta ve Aile Eğitim Kayıt Formu doğrultusunda bilgiler verilecek ve kaydedilecek.
 6. Düşüncelerini açıklamasına fırsat verilecek.
 7. Bilgi eksikliği olan konu saptanacak.
 8. Yapılacak olan işlemler öncesinde hastaya bilgi verilecek.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Hemşirelik Tanıları Klavuzu

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları
Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bakım planı yaparken kullandıkları Hemşirelik Tanılarının tümüne sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. En güncel ve kapsamlı  Hemşirelik Tanıları ayrıca girişimleri sitemiz de her daim güncellenen kategoriler arasında yer alacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT !!!
Aşağıda inceleyeceğiniz hemşirelik tanıları ile hiçbir zaman tek başına bir bakım planı oluşturulmaz. Bu tanılar belirlenen hastalık üzerine ve hastanın durumuna göre yani kişisel olarak içlerinden örneğin 8-10 tane hemşirelik tanısı alınarak bunlar üzerine amaç, hemşirelik girişimleri ve değerlendirme yapılır.
SADECE GENEL OLARAK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI YAPILIRKEN SADECE BU TANILAR KULLANILIP HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ YAZILABİLİR.

Tanıların Üzerine Tıklayarak Bakım Planlarına Ulaşabilirsiniz..

Google Adsense

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Yorgunluk Bakım Planı
Yorgunluk Bakım Planı

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin kendini her daim yorulmuş ve bitkin bir hal içerisinde hissetmesi ve günlük sıradan yaşantısını devam ettirmekte zorlandığı durumlarda konulması planlanan hemşirelik tanılarından birisidir.

Amaç: Bireyde oluşan yorgunluğun kaynağının araştırılıp sonrasında buna uygun girişimler ve tedaviler uygulanarak yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik gibi şikayetlerinin sonlandırılmasıdır.
Yorgunluğun ana sebebini ve faktörlerini belirleyerek ortadan kaldırmak.

”Yorgunluk” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Kansızlık (anemi) gibi rahatsızlıklar
 • Kronik hastalıklar ve bunlara bağlı değişkenler
 • Yaşın ilerlemesine bağlı
 • Aşırı yoğun ve stresli bir yaşantı sürdürmeye bağlı
 • Diabetes Mellitus’a bağlı olarak
 • Kaslarda oluşan erime ve güç kaybına bağlı olarak
 • Yeterli oksijenlenmeme (spO2) değerlerinde düşüşe bağlı olarak
 • Kalp yetmezliğine bağlı olarak
 • Kronik yada akut yaşanan enfeksiyonlara bağlı
 • Uyku düzeninin bozulmasına bağlı olarak
 • Psikolojik ve psikiyatrik etmenlere bağlı olarak
 • Yeme ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak (yetersiz protein alımı)
 • Kas ve iskelet sistemi yapısında meydana gelen hastalıklara bağlı olarak ( kifoz, skolyoz vb.)
 • Yetersiz protein, kalsiyum ve diğer minarellerin az alımına bağlı olarak.

”Yorgunluk” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Günlük işlerini halletmede gecikmeler, aksamalar yaşanması
 • Kişinin kendini sözel olarak yorgun olarak belirterek ifade etmesi
 • Uyku saatlerinin değişmesi, uyku sorunu yaşaması
 • Kendini bitkin hissetmesi ve enerjisinin çok çabuk tükenmesi
 • Huzursuz, gergin ve mutsuz olma
 • Dikkat dağılması yaşaması
 • İş ortamında şikayetler alması ve kovulmalara varan durumlar
 • Beraberinde gelen hastalıklar
 • Mevcut kronik hastalıklarında ilerlemeler görülmesi

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Bireye kendisini nasıl hissettiği ve yorgunluğa sebebiyet veren etmenleri araştırmak için kronik hastalıkları ve iş hayatı hakkında sorular sorulacak.
 • Birey bulunduğu durumun içerisinden rahatça çıkabilmesi adına cesaretlendirilecek.
 • Bireyin durumu ile ilgili olarak ailesi ile iş birliği içerisinde olunacak.
 • Yorgunluğun yaşına ve kronik hastalıklarına bağlı olup olmadığı saptanacak.
 • Bireyin beslenme bozukluğuna bağlı bir yorgunluğu mevcutsa eğer bu durum diyetisyene ve hekime bildirilerek buna uygun olarak protein ağırlıklı bir diyet hazırlanması sağlanacak.
 • Enerjisini dengeli kullanması adına eğitim verilecek.
 • Yapılan girişimler günde 1 kez takip edilerek kayıt altına alınacak ve değişim olup olmadığı gözlemlenecek.
 • Bireyin depresyon şüphesi veya psikiyatrik bir problemi varsa hasta diğer birimlere sevk edilecek.
 • Doktor orderine göre B12 vitamini alımına başlanacak ve destek tedavi yapılacak.

Değerlendirme / Sonuç

Hastanın yorgunluğunun yaşına ve beslenme bozukluklarına bağlı olduğu tespit edildi, durum hastaya bildirildi, enerjisini dengeli kullanması adına bilgiler aktarıldı, beslenmesi adına en uygun protein içerikli bir diyet programı hazırlanması sağlandı, hastanın günlük takipleri ve 1 ay sonrasında kendisini nasıl hissettiği soruldu.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Gaz Değişiminde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Gaz Değişiminde Bozulma
Gaz Değişiminde Bozulma Bakım Planı

Gaz Değişiminde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Gaz değişiminde bozulma tanısı bireyin havadan aldığı oksijen gazlarını karbondioksit olarak salınımını yapamaması veya karbondioksite dönüştürememesi gibi durumlarda konulabilecek bir hemşirelik tanısıdır.

Amaç: Bireyin gaz değişiminde oluşan bozuklukların yapay olarak solunum yolunu destekleyerek düzene konulması için yapılacak tüm girişim ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır.

” Gaz Değişiminde Bozulma ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Hava kirlilikleri
 • Anksiyete
 • İş stresi
 • Sigara kullanımı
 • Yetersiz aktivite
 • Korku
 • Alveollerde oluşan bozulmalar ve hücrelerin zamanla ölmesi
 • Oksijensiz kalma
 • Yoğun dumana ve kimyasal gazlara maruz kalma
 • Prematüre doğumlar sonucunda
 • Grip gibi mevsimsel hastalıklar
 • Sekresyon birikimi
 • Hava yollarının tıkanması
 • Travma
 • Solunumun deprese olması

” Gaz Değişimde Bozulma ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Hastanın oksijen seviyesinde düşüşler yaşanması
 • Hastanın rahat nefes alamadığını dile getirmesi.
 • Hastanın sekresyonlarının mevcut olması.
 • Hastanın aktivite yapabilecek enerjisinin ve soluğunun bulunmamasının olması gibi durumlar.
 • Solunum sayısının ve değerlik değerlerinde artışlar görülmesi.
 • Ortopne
 • Disritmik solunum görülmesi
 • Taşikardi veya bradikardi yaşanması.

” Gaz Değişiminde Bozulma ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Ağız içerisinde ve burun içerisinde ki oluşan sekresyonlar temizlenecek.
 • Yan yatar pozisyon verilmesi sağlanacak.
 • Solunumun tıkanması ve gaz değişimde bozulmalar durumunda aile yapması gerekenler hakkında bilgilendirilecek.
 • Olumsuz bir durum olmadığı sürece hastanın baş kısmının dik bir şekilde durarak hava yolu açıklığının oluşması sağlanacak.
 • Grip gibi mevsimsel hastalıklardan kaynaklı bir hava yolu tıkanıklığı mevcutsa bunu uygun hekim orderine göre tedavi uygulanacak.
 • Sorunun kaynağını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılacak.
 • Hastanın düzenli olarak yaşamsal bulguları takip edilerek değerlendirmeye alınacak.
 • Korku ve anksiyete gibi durumları olan hastalara yapılan her işlem ve tedavi basamağı ile alakalı olarak en sade ve anlayabileceği bir dil ile açıklama yapılacak.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Sıvı Volüm Fazlalığı
Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakımı

Sıvı Volüm Fazlalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Vücutta ki fazla suyun böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesi sonucunda tutularak atılamaması sonucunda oluşan problemler sonucunda konulabilecek hemşirelik tanılarından birisidir.

Amaç: Yapılacak olan tedavi ve hemşirelik girişimleri ile böbreklerin emiliminin eski fonksiyonuna getirilerek vücutta ki fazla sıvının atılımını sağlamak.

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Fazla sıvı alımına bağlı olarak
 • Kronik böbrek hastalıklarına bağlı olarak
 • Hipertansiyona bağlı olarak
 • Venöz dolaşımın işlevini yerine getiremediği durumlara bağlı olarak
 • Cerrahi ameliyatlar sonrasında vücutta ki drenin boşaltılamamasına bağlı olarak
 • Tedavi girişimleri olarak kortikosteroid kullanılmasına bağlı olarak
 • Gebelik dönemlerinde ağırlığa bağlı olarak venlerde oluşan hasarlar sonucunda

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Vücutta ödemler oluşmuş olması
 • Solunumun zorlu ve yüzeysel olarak gerçekleşmesi
 • Aldığı – çıkardığı sıvı takibinde çıkardığı sıvının aldığı sıvıya göre eksik çıkması
 • Gergin ve parlayan bir deri gözlemlenmesi
 • Vücut ağırlığında artış yaşanması
 • Böbreklerin ağrı yapması
 • Mesanede şişkinlik görülmesi
 • Karın ağrısı ve karın bölgesi şişlikleri

” Sıvı Volüm Fazlalığı ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Protein ağırlıklı beslenme sağlanacak.
 • Hastaya oluşan sıvı volüm fazlalığının neden kaynaklandığı hakkında bilgi verilecek.
 • Günlük olarak ağırlık takibi yapılacak.
 • Cildi ödem yönünden değerlendirilecek.
 • Düzenli olarak yaşam bulguları takip edilerek kayıt altına alınacak.
 • Aldığı çıkardığı sıvı takibi sağlanacak.
 • Olabildiği kadar tuzsuz yemesi sağlanacak.
 • Sodyum içeren yiyeceklerde uzak durması gerektiği bilgisi aktarılacak.
 • Solunum yönünden takibi sağlanacak.
 • Hastanın dreni varsa drenajın düzenli olarak kontrolü sağlanacak.
 • Venöz dolaşımında sıkıntı varsa eğer özellikle bacaklarda oluşan varisleri için varis çorabı giydirilecek.
 • Ödemli bölgelerin darbelerden korunması sağlanacak.
 • Tansiyonunun kontrol altında tutulması sağlanacak.
 • Kortikosteroid kullanımı devam ediliyorsa doktora bildirilerek tedavinin kesilmesi sağlanacak.
 • Sıvı alımına kısıtlama getirilecek.

Değerlendirme / Sonuç

Hastanın drenajı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve cerrahi işlem sonrasında vücudunda oluşan drenin atılması sağlandı. Hastanın günlük olarak kilo takibi ve vital bulgularına bakıldı. Ödemli bölgelerin tespiti yapıldı ve darbelerden korumak amacıyla yeşil örtü ile sarıldı. Solunum yönünden değerlendirilen hastanın solunumunda herhangi bir dispne veya yüzeysellik tespit edilemedi.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Gereksinimden Fazla Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Gereksinimden Fazla Beslenme
Gereksinimden Fazla Beslenme Hemşirelik Girişimi

Gereksinimden Fazla Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin vücut kitle indeksi alındığında belirlenen oranın üzerinde çıkma durumunda ve fiziksel görüntüsünün rahatsız edici boyutlara ulaşmaya başlamasıyla beraber konulabilecek en uygun hemşirelik tanısıdır.

Amaç: Bireyin beslenme dengesizliğini yapılacak en uygun diyet ve hemşirelik girişimleri ile beraber düzene sokmak ve gereğinden fazla beslenmenin önüne geçmek.
Bireyin DM, Obezite Gibi Sorunları Varsa Ortadan Kaldırmak

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Beslenme alışkanlıklarının yanlış olması.
 • Düzensiz beslenmeye bağlı olarak
 • Hamilelikte alınan fazla kiloların sonrasında gelişen dengesiz beslenmeye bağlı olarak
 • Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucunda
 • Spor ve egzersiz yapılmayan aktivitesiz bir yaşam şekli sonucu
 • Sigara kullanımına bağlı olarak
 • Kronik hastalıklar
 • Yaşlılık
 • Stresli yaşam
 • Fast-food yiyeceklerin fazlaca tüketimi
 • Genetik faktörlere bağlı olarak
 • Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara bağlı olarak ( bireyin kendisini yemek yiyerek rahatlatmaya çalışması )

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Vücut kitle indeksinin üzerinde bir değer olması.
 • Fiziksel görünümün bireyi rahatsız edici boyutlara ulaşmış olması.
 • Aktivitesiz bir yaşam şekli sürüyor olması.
 • Bireyin fast-food ve dengesiz bir beslenme alışkanlığı olduğunu sözel olarak ifade etmiş olması.
 • Deri yüzeyinde ki kıvrımların çok kalın oluşu.
 • Sindirim sistemi bozuklukları yaşanması.
 • Çok fazla öğün ve çok fazla gıda alıyor olması.
 • Diabet gibi hastalıkların belirtilerinin oluşması.
 • Bireyin ev işlerini ve gündelik yaşantısını sürdürmekte zorluk yaşamaya başlaması.

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Diyetisyen hekimle görüşülerek bireye en uygun diyet hazırlanacak.
 • Bireyin günlük olarak spor ve yürüyüş yapması desteklenecek.
 • Yemek yerken az porsiyonlarla tüketimi tavsiye edilecek.
 • Hazır gıdalardan uzak durması gerektiği söylenecek.
 • Ara öğünlerde ve midesi kazındığında bireye meyve ve hafif sebzeler yemesi tavsiye edilecek.
 • Bireyin haftalık olarak yediği yiyecekleri kayıt altına alması ve bunlara ait bir kalori tablosu tutması istenecek.
 • Yediği besinleri yutmadan önce iyice çiğneyerek ağız içerisinde ki öğütülme aşamasını tamamlaması istenecek.
 • Bu aşamada çevresinden ve arkadaşlarından gelen olumsuz tepkileri dikkate almaması gerektiği söylenecek.
 • Bireyin sık sık ve az az yemek yemesi sağlanacak.
 • Gece saatlerinde yemek yemesi kısıtlanacak.
 • Sindirim sistemi bozuklukları varsa tespit edilerek tedavi planı hazırlanacak.

Değerlendirme / Sonuç

Bireye uygun olarak diyetisyeni ile beraber hazırlanan diyet programına tam anlamı uyum sağlandı, haftalık olarak yediklerinin listesini doktoruna sunan hasta, söylenen tüm girişimleri yerine getirdiğini ifade etti, yaklaşık 7 aylık bir süreç sonrasında beslenme alışkanlıklarını ve olması gereken vücut kitle indeksine kavuştu.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik
Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik Hemşirelik Bakımı

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin cinsel yaşamında oluşan negatifliklerin beraberinde cinsel yönden etkisiz kalması veya bu gibi bir durumla karşılaşma ihtimali olması durumunda konulacak bir tanıdır.

Amaç: Bireyin cinsel hayatını eskiden olduğu gibi doğru bir yaklaşım tarzı ile tedavi altına almak ve düzene koymak.

”Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Fazla alkol kullanımına bağlı olarak
 • İsteksizliklere bağlı olarak
 • Aile içi yaşanan problemlere bağlı olarak
 • Yorgunluk
 • İş stresi
 • Kronik hastalıklar
 • Cinsel ilişki esnasında ağrı ve yanmalara bağlı olarak
 • Anksiyeteye bağlı olarak
 • Kaygı
 • Cinsel taciz ve istismar olaylarının yaşanmış olmasına bağlı olarak
 • Yorgunluk olması
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan birisinin olma riskini düşünmeye bağlı olarak
 • Kültürsel anlamda oluşan farklılıklara bağlı olarak
 • Daha önce yaşanan başarısız deneyimlere bağlı olarak
 • Nöromüsküler hastalıklara bağlı olarak
 • Endokrin sistemde yaşanan bozukluklara bağlı olarak
 • Partnerlerin birbirlerini sevmemesine bağlı olarak

” Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Eşler arasında sürekli tartışmalar yaşanması.
 • Eşlerin birbirlerini aldatması.
 • Bireylerin sözel ifadelerinin bu yönde olması.
 • Cinsel birliktelikten istenilen zevkin alınamaması.
 • Bireylerin evlat sahibi olamamaları
 • Doyumsuzluk hissi
 • Farklı yataklarda yatma durumları

” Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • İlk olarak eşlerin ayrı ayrı fikir ve görüşlerini ifade etmesi sağlanacak.
 • Sorun iş stresinden kaynaklı ise, soruna çözüm yolu olarak iş yerinin değiştirilmesi tavsiye edilecek.
 • Cinsel ilişki sırasında bulaşıcı bir hastalık korkusu yaşayan çiftler için bu hastalıklara yönelik olarak testler yapılması sağlanacak ve sonrasında korunma yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirme sağlanacak.
 • Bireyler eğer evlat sahibi olmaktan korku ve endişe duyuyorlarsa korunma yöntemleri ile ilgili olarak bir aile planlaması yapılacak.
 • Başarısız bir cinsel ilişki gerçekleşmişse eğer sonraki aşamalarda bu problemin zamanla düzeleceği ifade edilecek.
 • Eşlerin kesinlikle cinsel birliktelik için birbirlerini zorlamamaları gerektiği söylenecek.
 • Eşler arasında yaşanan sorunların ortak çözüm yolları araştırılacak.

Değerlendirme ve Sonuç

Eşlerle görüşülerek yaşadıkları ortak problemler için çözüm önerileri sunuldu. Korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi verildi ve sonrasında bunlara ilişkin testler gerçekleştirildi.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Sıvı Volüm Eksikliği Riski Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Sıvı Volüm Eksikliği
Sıvı Volüm Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

Sıvı Volüm Eksikliği Riski Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Sıvı volüm eksikliği riski hasta bireyin yetersiz sıvı alımına bağlı olarak gelişebilecek eksiklik ve bunun sonucu sonucu olarak konulabilecek tanıdır.

Amaç: Bireyin aldığı çıkardığı sıvı takibini yaparak ve rutin kontrollerini sağlayarak vücudunda sıvı eksikliği oluşmasını ve yeterli sıvı alımı yapılmasını sağlamak.

”Sıvı Volüm Eksikliği Riski” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Bireyin alkol kullanımına bağlı olarak
 • Yüksek tansiyona bağlı olarak
 • Diyareye bağlı olarak
 • Böbrek yetmezliğine bağlı olarak
 • Diüretiklerin sık kullanımına bağlı olarak
 • Diabet hastalığına bağlı olarak
 • Cerrahi müdahaleler sonrası gelişen eksikliklere bağlı olarak
 • Katı beslenmeye bağlı olarak
 • Lavman kullanımının artış göstermesine bağlı olarak
 • Bireyde ki drenaj yetersizliğine bağlı olarak
 • Yanık oluşumuna bağlı olarak
 • Bireyin şiddetli kusmasına bağlı olarak

”Sıvı Volüm Eksikliği Riski” Belirtileri Nelerdir ?

 • Cilt yüzeyinde ödem oluşumu
 • Vücut ağırlığının artmış olması
 • Ağız içinde kuruluk yaşanması
 • Susuzluk hissiyati oluşması
 • Kaslarda spazmlar görülmesi
 • Aldığı-çıkardığı sıvı takibi sonucunda dengesizlikler görülmesi
 • Vital bulgularda anormallikler görülmesi
 • Cildin kurumaya başlaması
 • Halsizlikler görülmesi
 • Bireyde baş dönmesi yaşanması

”Sıvı Volüm Eksikliği Riski” Hemşirelik Bakımı ve Girişimleri

 • Günlük olarak aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılacak.
 • Hastanın cildinde yanık vakası varsa eğer fazladan sıvı takviyesi yapılacak.
 • Hastanın vital bulguları düzenli olarak ölçülüp, değerlendirilecek.
 • Hasta kusma ve diyare açısında değerlendirmeye alınacak.
 • Hasta bireyin derisi kuruluk yönünden günlük olarak değerlendirilecek.
 • Günlük olarak kilo takibi yapılacak.
 • Sıvı gıdalarla beslenmesi sağlanacak.
 • Hasta bireyin cildi ödem yönünden değerlendirilecek.
 • Ağız içi (oral mukoza) günlük olarak incelenecek.

Değerlendirme / Sonuç

Hastanın günlük olarak kilo takibi ve yaşamsal bulguları kayıt altına alındı. Ek sıvı takviyeleri gerçekleştirildi. Ağız içi oral mukozada ki kurulukların düzelmeye başladığı gözlemlendi. Hastanın sıvı kaybı riskini oluşturan diyaresi konrol altına alındı. Cildinde oluşan ödemler yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Hastanın yanıklarınında kapanması ile beraber son yapılan aldığı-çıkardığı sıvı takiplerinde dengenin sağlandığı saptandı. Hastanın taburculuk işlemleri başlatıldı, evde kullanması gereken ilaçları ve sıvı alımına yönelik olarak eğitimi kendisine ailesine detaylı olarak aktarıldı.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Konstipasyon Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Konstipasyon Bakım Planı
Konstipasyon Hemşirelik Bakım Planı

Konstipasyon Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Ameliyat sonrası hastada hareketsizliğe ve beslenme değişikliğine bağlı olarak bağırsak hareketlerinin gerilemesi riskidir.

Amaç: Hastada oluşabilecek konstipasyonu önlemeye yönelik olarak mobilizasyon çalışması ve beslenme düzeni sağlamak.

”Konstipasyon” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Bireyin sürekli katı besinler alması.
 • Bireyin hareketsiz bir yaşama sahip oluşu.
 • Bireyin yeterli düzeyde sıvı alımı gerçekleştirmemesi.
 • Bireyin tuvalet alışkanlığının oluşmaması.
 • Bireyin post-op sonrası dönemine bağlı olarak.
 • Bireyin stres yapmasına bağlı olarak.

”Konstipasyon” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Yetersiz boşaltım yaptığını hissetmek.
 • Tuvalette uzun süreler boyunca kalmak.
 • Tuvalete çıkma aralığının uzaması.
 • Karında ağrı, şişkinlik oluşması.
 • Sert ve kuru gaita çıkışı olması.
 • Defekasyona çıkarken bireyin korku duyması.

”Konstipasyon” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 1. Yeterli düzeyde sıvı alınması sağlanacak.
 2. Bireyi stresli ortamdan uzak tutmak.
 3. Kabızlığa sebep olan ilaç kullanımını sonlandırmak.
 4. Defekasyonu düzene sokmak için günün belirli saatlerini ayırmak.
 5. Egzersiz ve aktiviteler gerçekleştirilmesini sağlamak.
 6. Gerekli durumlarda doktor onayı ile lavman veya laksatif ilaçların kullanımını sağlamak.
 7. Bireyin diyetine bol bol posalı meyve ve yiyeceklerin eklenmesi.
 8. Kahve ve çay gibi içeceklerden uzak durmasını sağlamak.

Değerlendirme / Sonuç

Bireyin konstipasyon sorunu yapılan tüm girişimler sonucunda kontrol altına alındı. Dönem dönem laksatif kullanımı gerçekleştirildi. Bireyinde beslenmesine ve egzersizlerine dikkat etmesi ile birlikte defekasyon alışkanlığı düzeldi. Hasta durumundan memnun ve rahatsızlığı sona erdirildi.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense