Glasgow Koma Skalası ve Puanlama

4446
Google Adsense

Glasgow Koma Skalası ve Puanlama

Hastanızın bilinç düzeyinin ne durumda olduğunu değerlendirmek için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Glasgow Koma Skalası ile hastanızın nörolojik olarak bilinç durumunu belirli kriterlere göre puanlama vererek değerlendirebilirsiniz.

Bilinç Durumu; Bireyin çevresine ve kendisine karşı olan sorumluklarının farkında olması ve yerine getirebilmesi durumudur. Bilinç durumu faktörü direk olarak ölçülemez. Bilinç durumu faktörünü değerlendirmek için verilen uyarılara karşı hasta bireyin verdiği bazı davranışsal tepkiler dikkate alınır. Bilinç durumu, nörolojik değişimlerin en hassas göstergesidir. Uyanıklık durumu ve farkındalık durumu bilinç durumunun iki önemli etmenidir.

Uyanıklık Durumu: Uyanık olmaya dair görünümü oluşturur. Retiküler aktivatör sisteminin çalışma durumunu ve onun talamus ve serabral korteksle birlikteliğini gösterir.

Google Adsense

Farkındalık Durumu: Bilişsel mental işlevleri yaratır ve serabral korteksin çalıştığını gösterir. Bilincin değerlendirilebilir seviyesi olup bireye, zamana ve konuma uyum sağlaması ile değerlendirmeye alınır.

Bilinç Durumu Değerlendirmeye Alınırken Uyaranların Verilmesi 

1. Sözel Uyaran Verme ve Bireyden Alınan Cevap: Üst Düzey Serebral Uyumu Gösterir.

Nasıl Yapılır ? 

İlk olarak başlangıç aşamasında bireye minimum ses tonu ile seslenilir. Bu seslenme sonrasında bireyden yanıt alınırsa eğer oryantasyon durumunu değerlendirmek amacı ile diğer sorular yönlendirilir. Eğer hasta kısık ses tonu ile yapılan uyarana cevap veremezse tekrardan denenerek yüksek bir ses tonu ile seslenilir.

2. Ağrılı Uyaran Verme Tekniği Nasıl Uygulanır ? 

Sözel yanıt alınamayan hasta bireye motor yanıtlarını almak amaçlı vücudunun belirli noktalarına uygun bir şekilde verilen uyarılardır.

Ağrılı Uyaran Vermek Teknikleri 

  • Tırnak Üzerine Bastırma: Hastanın ayak tırnaklarının üzerine baskı yaparak geri çekip çekmediğini gözlemleyerek uygulanır.
  • Trapezeus Kasını Sıkma: Hastanın omuzlarından geriye doğru sırt kısmında bulunan kası sıkarak ve sıkıştırarak vücudun verdiği motor yanıt izlenir.

Uygunsuz Ağrılı Uyaran Teknikleri

Meme Uçlarını ve Testisleri Sıkmak

Sternum Üzerine Baskı Uygulamak

Bilinç Düzeyi Çeşitleri Nelerdir ?

TAM BİLİNÇ⇒KONFÜZYON⇒LETARJİ⇒STUPOR⇒HAFİF KOMA⇒ KOMA⇒DERİN KOMA

Glasgow Koma Skalası; göz açma, sözel ve motor cevap olmak üzere üç ayrı bölümde puanlama yaparak değerlendirilir. Hastanın 3 ayrı bölümde aldığı puan 3 ile 15 arasında değişiklik gösterir

 GKS skoru:(3-15):

  • 15 ise oryante ,
  • 13 – 14 ise konfüze ,
  • 8 – 13 ise stupor ,
  • 3 – 8 ise perikoma ,
  • 3 ise koma olarak tanımlanır.
Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.