Diyabet Hemşireliği Vize ve Final Soruları

1664
Google Adsense

Diyabet Hemşireliği Vize ve Final Soruları

Diyabet hemşireliği dersinde vize ve final döneminde sorulabilecek soru tarzları özel olarak hazırlanmıştır. 

Not:Test ve Klasik Sorular Karışık Olup Sarı ile Çizili Olanlar Cevaplarıdır.

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve ergende görülen diyabet komplikasyonlarından değildir?

Google Adsense

A. Retinopati

B. Nefropati

C. Neropati

D. Astım

2. Hangisi çocuklarda tip 1 diyabet belirtilerinden değildir ?

A. Poliüri B. Ödem
C. Davranış değişiklikleri
D. Halsizlik
E. Kilo kaybı

3. Hangisi çocukluk çağı diyabetinde hemşirelik eğitim konularından biri olamaz ?

A. Metabolik kontrol eğitimi
B. İnsülin yönetimi
C. Hipoglisemi yönetimi
D. Beslenme planı ve eğitimi E. Ödem kontrol eğitimi

4. İnsülin etki sürelerine göre kaça ayrılır ?
 Çok kısa etkili
 Kısa etkili
 Orta etkili
 Uzun etkili

5. Çocukluk çağının diyabetinde verilecek eğitim konuları nelerdir ?
 İnsülin yönetimi ve ketoasidozda bakım
 Hipoglisemi yönetimi
 Metabolik kontrol eğitimi
 Egzersiz ve eğitim
 Beslenme planı eğitimi
 Anksiyete ile başetme desteği

6. Aşağıdakilerden hangisi diyabetik retinopatide makülopatinin özelliğidir ?

A. Makülo bölgesinde iskemi ve ödem, retinada kalınlaşma görülmesi
B. Göz dibinde yeni damarlaşmalar mevcuttur.
C. Küçük kırmızı damarlar, boğumlar molar, lekelenme ve damarlarda daralmalar mevcuttur.
D. Göz dibinde küçük damarlarda genişleme olması

7. Retinopati nedir ? Tipleri Nelerdir ?

 Gözün retina bölümündeki küçük damarların hastalığıdır. Toplumdaki görme bozukluğunun önemli bir nedenidir.
 Backgraund retinopati
 Preproliferatif retinopati
 Proliferatif retinopati
 Mokülopati

8. Diyabetik ayakta hemşirelik bakımı nasıldır ?
 Yatak istirahati, elevasyon ve immobilizasyon önemlidir.
 Yara bölgesi akıntı, koku, nekroz açısından değerlendirilmelidir.
 İstirahat ve uygun pozisyon önemlidir. Yara bölgesinin kanlanmasını sağlar, ağrı ve ödem oluşumunu azaltır.
 Yaralı bölge travmalardan korunmalı, pozisyon esnasında yeni yara oluşumu engellenmeli.
 Enfeksiyon durumunda yara kültürü alınmalı, pansuman sıklığı ve pansuman türü tekrardan değerlendirilmelidir.

9. Diyabetik ayak evrelerinden hangisi yanlıştır ?
A. Evre 3; Yumuşak doku mevcut, enfeksiyon, derin apse ve ostemyolit varlığı söz konusudur.
B. Evre 1; Yüzeysel ülser mevcut, enfeksiyon yok nöropati söz konusudur.
C. Evre 5; ayağın büyük bölümü patopendir, enfeksiyon ve nöropatide patopenezde etkendir. D. Evre 4; İskemik lezyon ön plandadır, nöropati söz konusudur, kangren bölgede ağrı oluşumu vardır.

10. Diyabette makrovasküler komplikasyonlarda risk faktörleri nelerdir ?
 Hiperlipidemili kişiler
 Hipertansiyon hastaları
 Obez hastaları
 Hiperinsülineli kişiler
 Diyabetik nefropati, mikroalbüminüri hastalığı olan kişiler
 Ailede kalp rahatsızlığı olan kişiler.

11. Hipoglisemi belirti ve bulguları nelerdir ?
 Halsizlik, solgunluk, baş ağrısı, açlık hissi, terleme, çarpıntı, ciltte solukluk

12. Hipoglisemi tedavisinde amaç nedir ?
 Hipoglisemik atakların durdurulması.
 Semptonların düzeltilmesi
 Bilincin yerine getirilmesi
 Beyin hasarının önlenmesi

13. Ağır hipoglisemi atağında yapılması gerekenler nelerdir ?
 Acil tedavi gerektirir.
 Oral alınabiliyorsa, kusma yoksa eğer bal, reçel gibi ağır glikoz içeren yiyecekler verilir.
 Hasta yanıt vermiyorsa IM veya SC olarak 5 yaşın altında 0,5 mg, 5 yaşın üzerinde 1 mg olacak şekilde glukagon yapılır veya 25 gr olacak şekilde %50 dekstroz 50cc perfüzyon yapılır.
 Yanıt verene kadar yanında sürekli birisi kalmalı ve bulguları kaydetmelidir.

14. Diyabetik ketoasidozda belirti ve bulguları nelerdir ?
 Susama hissi
 Bulantı-kusma
 Poliüri,polidipsi
 Taşipne, taşikardi
 Bilinç değişikliği
 İştahsızlık, hassasiyet

15. Hipoglisemiyi önlemek için hastaya verilmesi gereken eğitim konuları nelerdir?
 İnsülin veya antidiyabetik ilaçların dozlarının düzgün alınması.
 Besinlerin gereksinimden az alınmaması ve öğünlerin atlanılmaması.
 Günlük aktivite düzeyinin üzerine çıkılması durumunda hastanın glukoz düzeyinin takip edilmesi.
 İlaç değişikliğinin eğitimi
 İnsülin enjekte edilen bölgenin doğru kullanılması.

Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği Vize ve Final Soruları

16. Metabolik sendromda hemşireye düşen görevler;
 Bireyin yeme alışkanlıkları gözlemlenecek ve gün içinde neler yediği kaydedilecek.
 Yemek yerken az porsiyonlarla tüketimi tavsiye edilecek.
 Hazır gıdalardan uzak durması gerektiği söylenecek.
 Ara öğünlerde ve midesi kazındığında bireye meyve ve hafif sebzeler yemesi tavsiye edilecek.
 Bireyin beslenme ve sıvı alımı yakından takip edilecek, yeterli sıvı alımı sağlanacak.
 Gece saatlerinde yemek yemesi kısıtlanacak.

17. NCEP-ATP III tanı kriterlerine göre hangisi metabolik sendrom tanı kriterlerinden değildir ?
A. Abdominal obezite
B. Hipertriglisemi C. Düşük LDL
D. Düşük HDL
E. Hiperglisemi

18. Dünya Sağlık Örgütü metabolik sendrom değerlendirme parametrelerinden biri olan bel çevresi ölçüm değerleri kadın ve erkekte kaçtır ?
A. Erkek > 0,75 , Kadın >0,72 B. Erkek >0,90, Kadın >0,85
C. Erkek >0,97, Kadın >0,83
D. Erkek > 1,23, Kadın >9,8
E. Erkek > 0,80, Kadın > 0,72

19. Hangileri davranış değişikliği sağlamak için kullanılan modellerden ?
I. Sosyal Bilişsel Teori
II. Sağlık İnancı Teorisi
III. Transteoretik Model
A. Yalnız I
B. I ve II
C. II ve III
D. Yalnız II E. I,II,III

20. Diyabette psikososyal sorunlara yönelik hemşirelik bakım ilkelerini yazınız ?
 Hastalığını kendisinin yönetmesini sağlamak.
 Sorun çözme yöntemlerini öğretmek.
 Kendine bakım davranışlarına uyum için yardım etmek.
 Kan şekeri düzeyini etkileyen stresörlerle başetmesi için yardım etmek.
 Benlik saygısını yükseltmek için bağımsızlığını attırmasına yardım etmek.

21. Diyabette duygusal yanıtlar nelerdir ?
 İnkar, depresyon, öfke, kızgınlık, bağımlılık, izolasyon, anksiyete, regresyon

22. Stres diyabette kan şekerini nasıl etkiler açıklayınız ?
 Dolaylı ve doğrudan olmak üzere 2 şekildedir;
 Nöroendokrin ve hormonal yollarla kan şekeri seviyesi bozulabilir.
 Stres dolaylı olarak diyabetin tedavi ve izlenmesini aksatarak uyumun bozulmasına neden olabilir ve diyabette yetersiz öz bakım, tedaviyi reddetme görülebilir.

23. Stresli olan hastada ne gibi önerilerde bulunulmalıdır ?
 Kan şekeri kontrolü sağlanacak,
 Kendisini saklamayacak
 İnsanlarla iyi iletişim ve ilişkiler kuracak
 Hobiler geliştirecek
 Gevşeme teknikleri uygulayacak

24. Diyabetli hastada depresyon belirtileri nelerdir ?
 Kendisini yorgun hissetmesi
 Uykusuzluk veya fazla uyuma
 Kilo alımı veya kaybı
 Sinirli olma
 Sosyal izolasyon
 Tedaviye uymama

25. Çocuklarda Tip 1 diyabet tanısı nasıl konulur ?
 Tip 1 diyabet belirtileri
 Herhangi bir zamanda bakılan kan glikoz değerinin 200’ün üstünde olması
 Açlık kan şekerinin 126 mg/dl üzerinde olması
 Tanı için hala güçlük çekiliyorsa OGTT yapılması

26. Çocuk ve ergenlerde diyabette beslenme nasıl olmalıdır ?
 Diyabetli çocuk ve diğer çocuklar arasında çok büyük farklılıklar mevcuttur.
 Diyabetli çocuklarda toplam kalori ihtiyacının %60’ının karbonhidratlardan daha azını, proteinden ve yağlardan sağlamaktadır.
 Diyabetli çocuklar kan şekerini çabuk yükselten gıdalardan uzak durmalıdırlar.
 Sıkı bir diyet programı yerine, besinlerde ki karbonhidrat miktarı hesaplanarak tedavi planı oluşturulur.

27. Günlük 4 doz uygulanan insülin tedavi programını ve hangi çeşit insülin vurulması gerektiğini açıklayanız.
 Sabah kahvaltıdan önce – kısa etkili
 Öğlen yemeğinden önce – kısa etkili
 Akşam yemeğinden önce – kısa etkili
 Gece yatmadan önce – uzun etkili

28. İnsülin kullanan hasta kontrole geldiğinde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A. Hiperglisemi sıklığı
B. Evde ölçülen kan sonuçları
C. Beslenme planı
D. Kilo E. Hepsi

29. Hedef glisemi aralığı nedir ?

A. Açlık ve yemek öncesi 80-120 mg/dl
B. Yemek sonrası 200-240 mg/dl
C. Uyku öncesi 180-200 mg/dl
D. Yemek öncesi 60-80 mg/dl

30. Diyabetli tarafından evde izlenebilecek değerler nelerdir ?
I. Ketonüri
II. Glisemi
III. Glukozüri
IV. Kreatinin
A. Yalnız I
B. I ve II
C. III ve IV D. I, II , III

31. Kan glikoz testleri hangi durumlarda bakılmalıdır ?
I. Gebe diyabetliler
II. Değişken diyabetliler
III. Hipoglisemi tanısı olan fakat belirtisi hissetmeyen hastalar
IV. Hipertansiyon varlığında
A. I ve IV
B. III ve IV
C. I, III ve IV D. I, II , III, IV

32. Diyabetli bireyin risk altında olduğu hastalıklar nelerdir ?
A. Göz hastalığı
B. Diş ve diş eti hastalıkları
C. Kolesterol D. Hipotansiyon

33. Diyabetli bireylerin yolculuk öncesinde ve yolculuk sırasında dikkat etmesi gerekenler nelerdir ?
 Yolculuk öncesinde sağlık kontrolü yaptırmak.
 Diyabet kimliği taşımalı.
 Yeterli miktarda insülin enjektörü, kan ve idrar ölçüm çubukları, glukagon gibi malzemeleri yanında taşımalı. Kendi aracı ile seyahat ediyorsa 2 saatte bir mola vermeli.
 İnsülinler 2-8 derece aralığında saklanmalı ve dondurucuya konulmamalıdır.

34. Diyabette hipertansiyonu tedavi etmek için gerekli yaşam tarzı değişiklikleri nelerdir ?
 Düzenli egzersiz
 Sigarayı bırakmak
 Alkol alımını azaltmak
 Stresle başetmeyi öğrenme
 Tuz alımını kısıtlamak.

35. Diyabetli bireyde dikkat edilmesi konular nelerdir ?
 Cilt bakımı
 Ağız ve Diş sağlığı
 Seyahatte insülin kullanımı
 Sigara kullanımı
 Hipertansiyon

36. Diyabetli hastada beslenme tedavisinde temel amaç nedir ?
A. Kilo kontrolünü sağlamak.
B. Kalori alımını azaltmak.
C. Lipit proteinini düzenlemek. D. Yaşlanmayı geciktirmek.

37. Diyabetli yaşlı bireylerde ideal egzersiz süresi haftada ne kadar olmalıdır ?
A. Yürüyüş 3 kez 30-45 dakika
B. Yürüyüş 1 kez 10-20 dakika
C. Yüzme 2 kez 15-30 dakika
D. Ağırlık kaldırma 2 kez 20-25 dakika

38. Diyabetli bireylerde sigara kullanımı sonucu oluşan olumsuz etkilerden birisi değildir?
A. İnsülin salınımı azalır
B. Diş eti kanamaları
C. Nefropati D. Periferik dilatasyon

39. Aşağıdakilerden hangisi cilt bakımına yönelik uygun olmayan davranışlardan birisidir?
A. Ph’ı uygun sabun kullanmak.
B. Güneş ışığından koruyucu kremler kullanmak.
C. İyileşmeyen yaralarda sağlık kuruluşuna başvurmak. D. Perine bölgesini nemli tutmak.

40. Diyabetik ayak açısından yüksek riskli hasta grupları nelerdir?
 Ayak deformiteleri olanlar
 Kötü metabolik kontrolü olanlar
 Eklem hareket kabiliyeti azalan hastalar
 Daha önce diyabetik ayak öyküsü olanlar
 Ayağına uygun olmayan ayakkabı giyenler
 Ayak bakımı ve hijyeni kötü olan diyabetliler

41. Diyabetik ayak bakımının amacı nedir ?
 Doku bütünlüğünü korumak
 Yeni yara oluşumunu engellemek
 Yara bakımını sağlamak, iyileşme süresini kısaltmak
 Daha fazla doku yıkımı ve enf. gelişimini engellemek.

42. Diyabetik ayak sorunları olan hastanın deri ve ayak bakımında dikkat etmesi gerekenler?
 Ayaklar günlük ılık ve sabunlu su ile yıkanacak.
 Ayaklar sıcak suda yıkanmamalı ve uzun süre suda bırakılmamalı
 Parmak araları yumuşak havlu ile kurulanmalı
 Nemlendirici kremler ayak parmak arası dışında kalan bölgelere sürülmeli
 Ayaklarda olan ölü dokular sünger ile temizlenmeli
 Tırnaklar banyodan sonra uygun şekilde ve derin olmayacak biçimde kesilmeli.

43. Diyabetli bireyin ayakkabı seçiminde dikkat etmesi gerekenler nelerdir ?
 Ayakkabı ayağı kavramalı, egzersize uygun seçilmeli
 Sivri, burun, yüksek topuk ayakkabı kullanılmamalı
 Kendi ayak kalıpları alınarak üretilen ayakkabılar tercih etmeli.
 Alınan ayakkabı tabanlık ile desteklenmeli
 Ayakkabı kullanımı sonrası ayaklar kızarıklık ve bül yönünden değerlendirilmeli.

44. Diyabetli bireyde ayakta yara oluşumuna yol açan nedenler nelerdir ?
 Venöz yetmezlik, travma, bası, radyasyon, yanık, yabancı cisim batması..

45. Diyabette tıbbi beslenme tedavisi nedir ?
 TBT bireylerin karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve minarelleri içeren besinleri yeterli ve dengeli öğünlerle tüketme becerisi kazanmalarıdır.

46. Diyabetik tıbbi beslenme tedavisinin amaçları nelerdir ?
 Diyabetli bireyin yaşam kalitesini arttırmak.
 Hiperglisemi ve hipoglisemiyi önlemek ve tedavi etmek.
 Diyabetli ilgili uzun dönem komplikasyonlarını engellemek.
 Gebelik ve emzirme döneminde yeterli beslenmeyi sağlamak.
 Çocukluk ve ergenlik döneminde tip 1 diyabetlilerde yeterli büyüme ve gelişmeyi sağlamak.

47. Öğün planlanmasında hangi yöntemler kullanılmalıdır ?
 Tabak modeli
 Karbonhidrat sayım tekniği

48. Karbonhidrat sayım tekniğini açıklayınız.
 Daha iyi glisemik kontrol sağlanabilmesi için öğünlerde tüketilecek karbonhidrat oranının ayarlanmasına, öğün öncesi şeker düzeyine göre insülin dozunun ayarlanmasına olanak sağlayan bir öğün planlama yöntemidir.

49. Tıbbi beslenme tedavisinde yağ kullanımı nasıl olmalıdır ?
 Günlük yağ alımı enerjinin %30’unu aşmamalıdır.
 Trans yağ alımı çok azaltılmalıdır.
 Kolesterol alımı günde 200 mg altında olmalıdır.
 Haftada 2 veya daha fazla porsiyon balık, omega 3, çoklu doymamış yağ asitleri sağlar ve bu miktarda tüketim önerilir.

50. Gebelikte diyabet taraması yapılması gereken risk grupları nelerdir?
 Ailesinde DM olanlar
 30 yaş ve üzeri gebelikler
 Şişmanlık
 İri doğum (4 kg ve üzeri doğumlar)
 Özel bir neden olmaksızın düşük, ölü doğum veya anomalili doğum öyküsü olanlar
 Bir önceki gebeliğinde gestasyonel diyabeti olanlar

51. Gebeliğin diyabete etkisi nelerdir?
 Retinopatiyi arttırır.
 Nefropatiyi arttırır.
 Nöropatiyi arttırır.
 İnsülin ihtiyacını arttırır.
 Glikozüri sıklığını artırır.

52. Diyabetli gebelerde tıbbi bakımın en önemli hedefleri nelerdir?
 Gebelik süresince insülinin ve kan glikozunun fizyolojik dengesini korumak
 Doğumda anne ve yenidoğanın sağlıklarının en üst düzeyde olmasını sağlamaktır.

53. Gestasyonel diyabetli gebenin beslenmesi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 Gebelikten kaynaklanan tüm enerji, vitamin, mineral ve diğer besin öğeleri ihtiyaç eksiksiz karşılamalı
 Ketonemi ve ketonüri oluşturmamalı, yani hücrelerin yakıt olarak parçalanıp kullanılmasına izin verilmemeli.
 Kan şekerini normal seviyelerde tutabilmeli
 Bireyin yaşı, vücut yapısı, fiziksel aktivite düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve diğer kişisel özelliklerine uygun olmalıdır.

54. Gestasyonel diyabetli annede doğum eylemini izlerken yapılacaklar nelerdir?
 Saatte bir kan glikoz düzeyine bakılmalıdır.
 1-2 saat arayla yaşam bulguları, 15 dakikada bir ÇKS izlenmelidir.
 Hipoglisemi ve hiperglisemi belirtileri izlenmelidir.
 Vajinal akıntı mekonyum ve fazla kanama yönünden izlenir.
 Doğum eylemi sırasında sıvı elektrolit dengesini korumak önemlidir. Genellikle %5 Dextroz Solüsyonu kullanılır.

55. Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel diyabetin belirtilerinden değildir?
A. Poliüri
B. Polidipsi C. Polimiyozit
D. Polifaji
E. Pruritis

56. Aşağıdakilerden hangisi gebelik süresince günlük et grubu ve tahıl grubunun tüketilebilmesi gereken doğru miktardır?
A. En az 2 – 6 köfte kadar ve En az 5 – 7 ince dilim B. En az 4 – 6 köfte kadar ve En az 3 – 4 ince dilim
C. En az 7 – 9 köfte kadar ve En az 1 – 4 ince dilim
D. En az 4 – 9 köfte kadar ve En az 5 – 7 ince dilim
E. En az 5 – 10 köfte kadar ve En az 1 – 3 ince dilim

57. Gestasyonel diyabet tanısı için yeni kriterlere göre hangisi açlık kan glukozu değeridir?
a) ≤80 mg/Dl
b) ≤82 mg/dL c) ≤95 mg/dL
d) ≤93 mg/dL
e)≤100 mg/dL

58. Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel diyabetin taraması olan OGTT’nin
yapıldığı gebelik haftası doğru olarak verilmiştir?
A. 20 – 23. Haftasında
B. 30 – 34. Haftasında
C. 14 – 18. Haftasında D. 24 – 28. Haftasında
E. 18 – 21. Haftasında

59. Aşağıdakilerden hangisi doğum sonu fetüste görülen Hipoglisemi belirtileri arasında değildir?
A. Titreme B. Aşırı beslenme isteği
C. Beslenme zayıflığı,
D. Siyanoz
E. Tiz ağlama

60. Kan glikoz seviyesinin 50-60 mg/dl’nin altına düşmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Hiperglisemi B) Diabetus mellitus C) Gestasyonel diabet D) Hipoglisemi
E) Ketoasidoz

61. Hipoglisemi le ilgili aşağıdaki verilern bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanda glikoz seviyesi 50-60 mg/dl’nin altına düşer
B) Hipoglisemi ağırlaşırsa bilinç kaybı görülebilir
C) Hipoglisemi geliştiğinde, hastanın bilinci yerindeyse ağızdan alacağı 3-4 parça şeker yeterli olabilir D) Acil durumlarda vakit kaybetmeden insülin yapılmalıdır
E) Adrenalin seviyesinde artışa bağlı olarak taşikardi, palpitasyon ve çarpıntı görülür.

62. Hipoglisemide Whipple triadını açıklayınız?
 Düşük kan glikozu
 Uyumlu semptom ve bulgular
 Semptom ve bulguların kan glukozu yükseltildiğinde geçmesi

63. Ani gelişen hipoglisemik ataklarda ilk müdahale nasıl olmalıdır?
Hastanın ABC’si değerlendirilir.
Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyor ise ağızdan şeker, şekerli içecekler verilir.
1. Hastanın bilinci açık ve yutabiliyorsa
 15-20 g glukoz (tercihen 3-4 glukoz tablet/jel, 4-5 kesme şeker veya 150-200 ml meyve suyu ya da limonata) oral yolla verilir.
 Çikolata, gofret gibi yağ içerikli ürünler kullanılmamalı
 Hipoglisemik atak sonrası, hastanın öğün planında 1 saat içinde yemek programı yoksa ek olarak 15-20 g kompleks karbonhidrat alınmalıdır
 15-20 dakika içinde belirtiler geçmiyorsa sağlık kuruluşuna gitmesi için yardım çağırılır.
 Hastanın bilinci yerinde değilse koma pozisyonu verilerek yardım çağırılır.,

64. Hipoglisemiye yol açan durumlar hangileridir?

 İnsülin dozunu azaltmadan kuvvetli bir egzersizin yapılması.
 İnsülin enjeksiyonunun derialtı yerine daha derine yani kasın içine yapılması.
 Egzersizde kullanılacak olan bölgeye insülin yapılması (insülini bacaktan yaparak yürüyüşe çıkmak).
 Zamanında yenilmesi gereken öğünün atlanması veya geciktirilmesi.
 Ara öğünlerin yenilmemesi.
 Yemeklerde yenilmesi gereken miktarın daha azının yenmesi.
 Doktorun önerdiği dozdan fazla insülin yapmak.
 Ağızdan alınan şeker düşürücü hapların fazla miktarda alınması.
 Alkol kullanmak.
 Oral antidiyabetik İlaçları yanlış zamanda ve dozda kullanmak.

65. Açlık kan glukoz değeri kaçın üzerine çıkarsa hipergilisemi denir?
A-70mg/dl
B-110
C-180 D-140

66. Aşağıdakilerden hangisimhiperglisemi belirti bulguları arasına yer almaz?
A-Poliüri
B-Polidipsi
C-Polifaji D-Anüri

67. Yemekten 2-4 saat içinde gelişen Özellikle karbonhidrattan zengin bir yemekten 2-4 saat sonra ortaya çıkan ek bir besin alınmasında kendiliğinden ortadan kalkan hipoglisemi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Nokturnal hipoglisemi
B-Gündüz hipoglisemisi
C-Gündüz hipoglisemisi D-Reaktif (postprandial hipoglisemi

Hatalı Soru ve Cevaplar İçin İletişim Formu Üzerinden Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.
Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.