Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Vize-Final Sınav Soruları

3734
Google Adsense

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Vize-Final Sınav Soruları

Hemşirelik bölümüne özel olarak hazırlanmış ” Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ” dersinin vize ve final sınavı karışık soruları yer almaktadır. Test sorularının cevapları üzeri sarı ile çizilen şıklardır. Beraberinde çıkabilecek türden tüm klasik sorular paylaşılmıştır.

TEST SORULARI

1- Enfeksiyon riskinin olmadığı durumlarda ( hospitalizasyon, hastalık, bulaş, prematürelik, hijyen yetersizliği vb. ) göbek bakımı nasıl yapılmalıdır ?

a) %0,4’lük topikal klorheksidin kullanılarak yapılmalıdır.

Google Adsense

b) %70’lik alkol kullanılarak yapılmalıdır.

c) Povidon iyot kullanılarak yapılmalıdır.

d) Kuru ve temiz tutularak yapılmalıdır.

2- Beş yaşından küçük çocuklarda apikal nabız hangi interkostal aralıkta olmalıdır?

a) 2-3. interkostal aralık

b) 3-4. interkostal aralık

c) 4-5. interkostal aralık

d) 5-6. interkostal aralık

3- Aşağıdakilerden hangisi rektal yol ile vücut sıcaklığı ölçümünün dezavantajlarından biri değildir ? 

a) Rektum ameliyatı olan çocuklarda kullanılamaması

b) Oksijen tedavisi yapılan çocuklarda kullanılamaması

c) 1 yaşından küçük çocuklarda intrakraniyal kanamaya neden olması

d) Emosyonel olarak rahatsız olabileceği düşünülen çocuklarda uygulanamaması

Bilgi: Vücut Sıcaklığı Ölçüm Yerlerinin Avantaj ve Dezavantajları

4- Yenidoğan döneminde kliniğe getirilen bir bebekte; hipotoni, ensede fazla deri kıvrımı, zayıf moro refleksi, düz ve basık yüz görünümü, avuç içinde simian çizgisi gibi bulguların görüldüğü kromozon anomalisi aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Down sendromu

b) Turner sendromu

c) Klinefelter sendromu

d) Hipofizer cücelik

5- Aşağıdakilerden hangisi büyük ( kaba ) motor beceri değildir ?

a) Desteksiz oturma

b) Yardımla yürüme

c) Oyuncakları doldurup boşaltma

d) Yüzme

6- Vücutta fonksiyonların ve davranışların genelden özele, basitten karmaşığa doğru olması aşağıdaki büyüme gelişme ile ilgili kurallardan hangisine uymaktadır?

a) Büyüme gelişme bir süreçtir

b) Büyüme gelişmede belli bir yön ve sıra düzeni vardır

c) Büyüme gelişme sürecinde çocuklar arasında bireysel farklılıklar vardır

d) Büyüme gelişme sürecinde organ ve sistemlerin gelişmesinde farklılık vardır

7- Aşağıdakilerden hangisi sekonder obezite nedenidir ?

a) Aşırı yemek yeme

b) Yetersiz egzersiz

c) Yeme bozuklukları

d) Hipotroidizm

8- Aşağıdakilerden hangisi yineleyen böbrek enfeksiyonlarının oluşturduğu böbrek hasarıdır?

a) Nefrotik sendrom

b) Vezikoüreteal reflü ( VUR )

c) Üriner sistem enfeksiyonu

d) Kronik piyelonefrit

9- Aşağıdakilerden hangisi fallot tetralojisinin kompanentleri arasında yer almaz ?

a) Pulmoner darlık

b) Aortanın dekstropozisyonu

c) Sağ ventrikül hipertrofisi

d) Triküspid kapakta yetersizlik

10- Aşağıdakilerden hangisi santral venöz kateter bakımında yapılması gerekenlerden biri değildir ?

a) Temiz eldiven giyilerek, kateterin takılış yönüne doğru eski pansuman ve flasterler çıkartılır.

b) 10 ml’lik serum fizyolojik ile lümen yıkanır ve heparinli serum fizyolojik verilerek klemp kapatılarak hastaya gidecek olan sıvı takılır.

c) Kateter çıkış noktasından başlanarak merkezden çevreye doğru antiseptik solüsyonla silinir.

d) Tıkalı olduğu düşünülen lümene basınç yapılmamalıdır.

11- Aşağıdakilerden hangisi alt veya üst ekstremitenin etkilendiği spastik serebral palsi türlerindendir ?

a) Paraplaji

b) Dipleji

c) Hemipleji

d) Kuadripleji

12- Aşağıdakilerden hangisi aneminin klinik bulguları arasında yer almaz ?

a) Deri ve mukozalarda solukluk

b) Bradikardi

c) Anoreksia

d) Ödem

13- Hemofili B  hangi faktör eksikliğinde görülür ?

a) Faktör VIII

b) Faktör VI

c) Faktör IX

d) Faktör XI

14- Aşağıdakilerden hangisi akut geçici konvülsiyon değildir ?

a) Yenidoğan konvülsiyonları

b) Metabolik konvülsiyon

c) Generalize konvülsiyon

d) Febril konvülsiyon

15- Aşağıdakilerden hangisi siyanotik kalp hastalığıdır ? 

a) Büyük arterin transpozisyonu

b) Patent ductus arteriozus

c) Atrial septal defest

d) Ventriküler septal defekt

16- Aşağıdakilerden hangisi yarık damak ve dudakta uygulanması gereken hemşirelik bakımı planlarından biridir ?

a) Ameliyattan 4 saat sonra katı besinlere başlanabilir.

b) Ameliyat sonrası ağız aspirasyonu yapılmamalıdır.

c) Beslendikten sonra supine pozisyon verilmeli

d) Yarık küçükte olsa anne kesinlikle emzirmemeli

17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ” Genişletilmiş Bağışıklık Programı ” çerçevesinde okul öncesi çocuklara uygulanan aşılar arasında değildir ?

a) Kızamık

b) Kızıl

c) Boğmaca

d) Kızamıkçık

18- Aşağıdakilerden hangisi akut otitis medianın 3 yaşın altında sık görülme nedenlerinden biri değildir ?

a) Yutma güçlüğü

b) Bağışıklık sisteminin iyi gelişmemiş olması

c) Düz yatma alışkanlığı

d) Kış aylarında ÜSYE

19- Rutin aşı takvimine göre İnaktif Polio Aşısı ( IPA ) nasıl uygulanmalıdır ?

a) 6, 18. ay ilköğretim 1. sınıf

b) 2, 4, 6, 18. ay

c) 2, 4, 6, 12. ay

d) 12. ay ilköğretim 1 .sınıf

20. Tuz kaybının su kaybından daha fazla olduğu dehidratasyon tipi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?

a) Hipotonik dehidratasyon

b) Hipertonik dehidratasyon

c) İzotonik dehidratasyon

d) Rehidratasyon

21- Bilinçte herhangi bir değişlik olmadan baş, gövde, kollarda bir kez olan veya tekrarlayan ani ve kısa kasılmalar hangi generalize epilepsilerde görülür ?

a) Atonik epilepsi

b) Absans epilepsi

c) Tonik-klonik epilepsi

d) Myoklonik epilepsi

22- 9 yaşındaki bir çocuğun olması gereken kilo ve boy aşağıdakilerden hangisidir?

a) 34 kg, 131 cm

b) 29 kg, 131 cm

c) 29 kilo, 120 cm

d) 34 kg, 120 cm

23- Aşağıdakilerden hangisi Rh uyuşmazlığında görülen klinik tablolardan biri değildir ? 

a) Eritrositoz

b) Eritroblastosis Fetalis

c) Anemi

d) Hidrops Fetalis

24- 18 aya kadar İM enjeksiyon için en uygun bölge hangisidir ?

a) Deltoid

b) Dorsogluteal

c) Laterofemoral

d) Ventrogluteal

25- Difteri hangi aşı türlerindendir ?

a) Ölü aşı

b) Toksoid aşı

c) Canlı aşı

d) Konjuge aşı

26- Aşağıdakilerden hangisi çocukların yetişkinlere göre daha fazla sıvı elektrolit düzensizliği yaşamalarının nedenlerinden değildir ?

a) Total vücut ağırlıklarının, total vücut yüzeylerine göre daha fazla olması.

b) Akciğer ve GİS’ten olan kayıpların çocuklarda daha fazla olması.

c) Böbrek fonksiyonlarının immatür olması

d) Metabolik hızlarının yavaş olması

27- Aşağıdakilerden hangisi riketsin belirtilerindendir ?

a) El, ayak ve ağız çevresinde uyuşma

b) İdrar yapamama ya da tutamama

c) Nedeni bilinmeyen aşırı baş terlemesi

d) Fontanelin yaşa göre küçük olması ve erken kapanması

28- Bir yaşından küçük çocuklarda BCG aşısının uygulama yeri, dozu ve uygulanma şekli aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ?

a) Sol omuz başına, 0.05ml, ID

b) Sağ omuz başına, 0.5ml, ID

c) Sol kol içine, 0.10ml, IM

d) Vastus lateralise, 0.2, SC

29- İnek sütündeki kazein/whey protein oranı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?

a) 40/60

b) 60/40

c) 20/80

d) 80/20

 

KLASİK SORULAR

1- Aşağıda verilen kuramları ve kuramları geliştiren kuramcıları eşleştiriniz.

a) Olgunlaşma Kuramı                            ( d ) Jean Piaget

b) Psikoseksüel Gelişme Kuramı              ( b ) Sigmound Freud

c) Psikososyal Gelişme Kuramı                ( a ) Arnold Gesell

d) Zihinsel Gelişme Kuramı                    ( c ) Erik Erikson

2- Anne sütü yetersizliğinin güvenilir belirtilerini yazınız.

 • 1 ayda 500 gr’dan az tartı alımı varsa,
 • 1 günde 6’dan az, koyu sarı ve keskin kokulu idrar yapma

3- Çocukta ilaç uygulamalarında hemşirenin sorumluluklarından 5 tanesini yazınız.

 • 8 doğru kurala uyulmalıdır. ( Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz .. gibi )
 • Dürüst olunmalı ve yalan söylenmemeli.
 • İlaçlar şeker diye tanıtılmamalı.
 • Alerjik öykü alınmalı, anne önerileri dikkate alınmalıdır.
 • Oral yolla ilaç uygulamalarında ölçekler, damlalıklar ve enjektörler miktar ayarlamada kullanılmalıdır.

4- Kemoterapide kullanılan ilaçların hazırlanmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek kurallardan 5 tanesini yazınız.

 • İlacın hazırlanacağı alan iyi ışıklandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
 • İlaç istemleri ve dozları iki kez kontrol edilmeli.
 • İlacı hazırlamaya başlamadan önce kolları uzun ve manşetli koruyucu gömlek ve eldiven giyilmelidir.
 • İlaç ampulleri açılırken alkolle ıslatılmış steril spançla sarılmalı, yüzden uzak tutulmalıdır.
 • Arta kalan ve bir daha kullanılmayacak olan ilaçlar tehlikeli atık kutusuna atılmalıdır.

Tüm hemşirelik öğrencilerine başarılar dileriz… 

NOT: Hazırlanan Sınav Sorularının Hiç Bir Kişi Yada Kurumla İlgisi Bulunmamaktadır. Örnek Teşkil Etmesi Amacıyla Hazırlanmıştır.

Google Adsense

Yorumlar

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.