Farmakoloji Hemşirelik Vize ve Final Soruları

2717
Google Adsense

Farmakoloji Hemşirelik Vize ve Final Soruları

Farmakoloji hemşirelik vize ve final sınavında çıkabilecek türden çoktan seçmeli soruları sizin için derledik. Sorulara zaman zaman yenileri eklenecek ve güncel tutulacaktır. Başarılar dileriz..

TEST SORULARI ( ÇOKTAN SEÇMELİ )  

1- Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan Na-K ATPaz’ı inhibe ederek kalbin kasılma gücünü attıran ( + inotrop etki oluşturan ) ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalp glikozidleri ( digoksin )

Google Adsense

b) Diüretikler

c) Beta blokörler

d) Anjiyotendin reseptör blokörleri

e) Antiaritmikler

2- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi gebelerde kullanılmaz ?

a) Tetrasiklin

b) Penisilin

c) Sefalosperin

d) Klindamisin

e) Eritromisin

3- Digoksin kullanan bir hastada kalpte + inotropik etkinin artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Potasyumun hücre içine girişinin artması

b) Kalsiyumun hücre içine girişinin artması

c) Klorun hücre dışına çıkışının artması

d) Magnezyumun hücre içine girişinin artması

e) Potasyumu hücre dışına çıkışının artması

4- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi en uzun etkili makroliddir ?

a) Gentamisin

b) Azitromisin

c) Telitromisin

d) Klindamisin

e) Eritromisin

5- Penisilinlerden en fazla diareye neden olan hangisidir ?

a) Ampisilin

b) Amoksisilin

c) Metisilin

d) Karbenisilin

e) Oksasilin

6- Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi ribozomun sadece 30S alt ünitesine bağlanarak etki gösterir ?

a) Tetrasiklin

b) Sülfonamid

c) Tobramisin

d) Kloramfenikol

e) Amikasin

7- Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi ribozomun sadece 50S alt ünitesine bağlanarak etki gösterir ?

a) Tetrasiklin

b) Sülfonamid

c) Tobramisin

d) Kloramfenikol

e) Amikasin

8- Aşağıdaki kemoterapötiklerden hangisi ribozomun 50S ve 30S alt ünitesine bağlanarak etki gösterir ?

a) Tetrasiklin

b) Sülfonamid

c) Tobramisin

d) Klorafenikol

e) Amikasin

9- En kısa etki süresine sahip olan makrolid grubu antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Azitromisin

b) Eritromisim

c) Klaritmomisin

d) Spiramisin

e) Telitromisin

10- Aşağıdakilerden hangisi akut astım nöbetinde ilk tercih olarak kullanılır ?

a) Beta 2 agonistler

b) N – asetil sistein

c) Bromeksin

d) Lökotrien antagonistleri

e) Hiçbiri

11- Aşağıdaki ilaçlardan hangisi proton pompasını inhibe ederek ülser tedavisinde etkilidir?

a) Simetidin

b) Bizmut

c) Alüminyum hidroksit

d) Pirenzepin

e) Omeprazol

12- Aşağıdakilerden hangisi astımda sadece profilaktik olarak kullanılır ? 

a) Beta 2 agonistler

b) Metil ksantinler

c) Bromeksin

d) Mast hücre inhibitörleri

e) Hiçbiri

13- Sefalasporinlerden santral sinir sistemine en iyi geçen hangisidir?

a) Sefazolin

b) Seftriakson

c) Sefotaksim

d) Sefprozil

e) Hiçbiri

Not: Cevaplar teyit edildikten kısa bir süre sonra buraya eklenecektir. 

NOT: Hazırlanan Sınav Sorularının Hiç Bir Kişi Yada Kurumla İlgisi Bulunmamaktadır. Örnek Teşkil Etmesi Amacıyla Hazırlanmıştır.

Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.