Halk Sağlığı Hemşirelik Uygulama Formu

2027
Google Adsense

HALK SAĞLIĞI DERSİ

ÖĞRENCİ UYGULAMA BİLGİ FORMU

                       2016-2017 EGİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI                             

Google Adsense

 T.C Sağlık Bakanlığı Kuştepe Aile Sağlığı Merkezi

 

 1. Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğu ilçe/semt neresidir?
 • Kuştepe Mahallesi Dr. Suphi Ezgü Sokak No:4 Mecidiyeköy/Şişli
 1. Aile Sağlığı Merkezi çalışanların sayısı ve görev tanımlarını yazınız.
 • 5 Doktor – 3 Hemşire- 1 Personel

 

 • Aile Hekimi: Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleridir.
 • Hemşire ve Personel: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen sağlık memuruna denir.
 1. Aile Sağlığı Merkezine bağlı mahalle ve hane sayısını yazınız.
 • 3 Mahalle: Mecidiyeköy Mah. | İzzetpaşa Mah. | Kuştepe Mah.
 • 60 sokak mevcut ve ortalama olarak 15-20 bin civarı nüfus var.
 1. Aile sağlığı merkezinde verilen hizmetler nelerdir?
 • Hasta Muayenesi
 • Anne Sütü Hakkında Bilgilendirme
 • Hasta Sevk İşlemleri
 • Tek Hekim Sağlık Raporu Verilmesi
 • Enjeksiyon-Pansuman
 • Çeşitli Laboratuar Tetkikleri
 • Acil Sağlık Hizmetleri
 • Gebe – Lohusa – Sağlam – Çocuk Takipleri
 • Aşılama Hizmetleri
 • Aile Planlaması
 • Küçük Cerrahi Müdahaleler
 • Hasta Hakları Başvurularını Değerlendirme
 • Organ Bağış bilgisi
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen ortalama hasta sayısını yazınız. (Günlük/aylık ya da uygulama tarihleriniz arasında gözlemlediğiniz)
 • Günlük ortalama 200-250 hasta takip (1 doktora 40-50 hasta düşüyor.)
 1. Aile Sağlığı Merkezinde takip edilen ortalama 15-49 yaş kadın sayısı ve yapılan izlem şeklini yazınız.
 • 15-49 yaş kadın sayısı: 1000 civarında
 • İlk adet yaşı sorulur.
 • Adet düzeni hakkında sorulur.
 • Evlenme yaşı sorulur.
 • Tansiyon takibi yapılır.
 • Aile planlaması sorgulanır.
 • Kronik hastalıkları sorulur.
 • Smear testi ve takipleri istenir.
 • Aile içi şiddet gibi durumların varlığı sorgulanır.
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen ortalama gebe sayısını ve yapılan izlem sıklığı- şeklini, bu izlemde temel olarak izlenen parametreleri yazınız.

Takip edilen gebe sayısı 50-60 civarındadır.

 • Her ay izlem için aile sağlığı merkezine çağırılırlar.
 • Gebelik haftası hakkında bilgi istenir.
 • Ağırlıkları öğrenilir.
 • Tansiyon takibi yapılır.
 • Nabız takibi yapılır.
 • Ödem ve varis yönünden takip edilir.
 • İdrar testleri ve takibi yapılır.
 • Hemoglobin takibi yapılır.
 • Tetanos aşı takipleri yapılır.
 1. 15-49 yaş kadın ve gebelik dönemi tetanos aşılama takvimi hakkında bilgi veriniz.
 • Tetanos aşıları tam olarak 5 doz yapılmışsa ve son dozun üzerinden 10 yıldan kısa süre geçmişse eğer tetanos aşısı uygulanmaz.
 • Tetanos aşısı tamamlanmamış veya son dozu üzerinden 10 yıldan uzun zaman geçmişse gebelikte 1 ay arayla toplam 2 defa aşı yapılır. 16. haftadan itibaren yapılması önerilir. 30. haftadan sonra tetanos aşısı yapılmaz, doğumdan sonra 3 doz aşı yapılır.
 • Gebe olmayan kadına 1.doz (Td1) ilk karşılaşmada, Td2 1 ay sonra, Td3 6 ay sonra, Td4 1 yıl sonra, Td5 1 yıl sonra şeklinde uygulama ve takipleri yapılıyor.
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen ortalama lohusa sayısını ve yapılan izlem sıklığı- şeklini, bu izlemde temel olarak izlenen parametreleri yazınız.

Lohusa sayısı= 10

3 izlem var:

İlk 3 gün

15.gün

 1. gün
 • Doğumdan sonra hastaya iyileşme süreci ile ilgili bilgiler aktarılır.
 • Aile planlaması yapılır.
 • Bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konusunda anne bilgilendirilir. Anne sütüne teşvik edilir.
 • Doğum sonrası dönemde bireyler cinsel konularda bilgi verilir.
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen ortalama yenidoğan ve sağlam çocuk sayısı ve yapılan izlem sıklığı- şeklini, bu izlemde temel olarak izlenen parametreleri yazınız.
 • 1 hemşireye kayıtlı 40 bebek
 • 220 çocuk var.
 • Toplam 150 bebek ve 600-700 çocuk

Boy, Ağırlık, Beden Kitle İndeksi, Kan Basıncı, İşitme Görme, Diş Sağlığı ,Fizik Muayene, Gelişimsel Değerlendirme, Bağışıklama, Danışmanlık

 1. 0-6 yaş grubu çocuk izlemde büyüme-gelişme takibinde yapılan izlem sıklığı- şeklini, bu izlemde temel olarak izlenen parametreleri yazınız.
 • Görüşme ve öykü alma
 • Çocuğun ilişkilerinin gözlemlenmesi
 • Gelişimin değerlendirilmesi
 • Fizik muayene
 • Vücut ağırlığı, boy, kilo, baş çevresi ölçülür.
 • Ek taramalar istenebilir.
 • Aşıları uygulanır.
 • Sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmetler
 1. “Sağlık Bakanlığı Çocukluk Çağı Aşı Takvimi” hakkında bilgi veriniz.

 

 

 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen hasta gruplarını yaş gruplarına göre sınıflandırınız.
 • 0-12. ay: bebek
 • 1-18 yaş: çocuk
 • 18-64 yaş: yetişkin
 • 65+ yaş: yetişkin
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen hastalardaki genel sorunlar nelerdir? Yazınız.
 • Aşı sonrası oluşan yan etkiler
 • Çocuklardaki gelişme gerilikleri
 • Anne sütü ile ilgili problemler
 • Çocuklarda ateş, ishal ve kusma durumları
 • Gebelikte şikayetler (kusma, bulantı, anemi, ödem)
 • İlaçların yan etkileri
 1. Aile sağlığı merkezinde takip edilen hastalardan yataklı kuruma sevk edilen hasta sayısını yazınız. (Günlük/aylık ya da uygulama tarihleriniz arasında gözlemlediğiniz)
 • Aylık ortalama 20 civarında
 1. Aile sağlığı merkezinde sağlık eğitimleri nasıl yapılmaktadır?
 • Eğitim verilecek kişi telefonla aranarak merkezlere davet edilir.
 • Eğitim broşürleri kişilere dağıtılır.
 • Gebe ve lohusalara bebek bakımı, emzirme ve göbek pansumanı gibi konularda eğitim verilir.
 • Meme Ca, Hpv’den korunma gibi eğitimler verilir.
 1. Aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilen hemşirelik bakım uygulamaları ve bunlara yönelik ebelik girişimlerinizi yazınız (en az 3 tane).
Yapılan Uygulamalar

 

Hemşirelik Tanısı Hemşirelik Girişimleri Değerlendirme
 • Kan basıncı takibi
 • Kilo takibi
 • Kanama takibi
 • Yara Pansumanı
 • Enjeksiyon
 • Aşılama Hizmetleri
 • Küçük cerrahi müdahaleler

 

 

 • Enfeksiyon Riski
 • Deri bütünlüğünde bozulma
 • Kanama Riski
 

 • Hasta bakımı sırasında el yıkama talimatlarına uygun hareket edilmelidir.
 • Enfeksiyonun bulaşıcılığı, nedenleri ve riskleri konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

 

 • Pansuman alanı uygun malzeme ile kapatılır.
 • Pansuman açılırken dikkatli ve yavaş şekilde açılır.
 • Pansuman alanı uygun materyallerle temizlenir.

 

 

 • Cerrahi operasyon geçirmiş bölge şişlik, ödem ve kanama yönünden değerlendirilir.
 • Hastanın genel durumu değerlendirilir.

 

 

Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.