”Demans” Hastalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

495
demans-ve-hemsirelik-bakim-plani
demans-ve-hemsirelik-bakim-plani

”Demans” Hastalığı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Demans: Kişinin sosyal ve işle ilgili fonksiyonlarını etkileyen; düşünme, hatırlama, muhakeme gibi fonksiyonlarında bozulma yaratan hastalıktır.

Önemli Bilgi: Demans hastalarının %50-75’i alzheimer hastalığına bağlıdır.

Tanı Ölçütleri:

 • Öğrenme ve Hafıza
 • Dil
 • Yürütücü İşlevler
 • Karmaşık Dikkat
 • Algısal-Motor İşlevler

Tedavisi: 

 • Kognitif ve fonksiyonel bozulma stabilize edilecek.
 • Davranışsal ya da psikiyatrik semptonları tedavi etmek.
 • Bakıcı yükünü azaltmak.

Stratejiler:

 • Hastalığı modifiye edici tedaviler
 • Semptomatik tedaviler
 • Koruyucu Tedaviler

Farmakolojik Tedavi:

Sinaptik aralıkta Ach’i yıkan enzimi inhibe eden asetil kolinesteroz inhibitörleri: Dorepezil, Rivastigmin, Galantamin.

Psikososyal Yaklaşım:

Aileler ile çalışmak, bellek eğitimi, anımsama terapisi.

Demans Hemşirelik Tanıları

 1. Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik
 2. Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik
 3. Rahatta Bozulma
 4. Sosyal İzolasyon
 5. Konstipasyon
 6. Stres İnkontinansı
 7. Aktivite İntoleransı
 8. Öz Bakım Eksikliği Sendromu
 9. Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık
 10. Uyku Biçiminde Bozukluk
 11. Bilgi Eksikliği
 12. Bellekte Bozulma
 13. İletişimde Bozulma
 14. Sosyal Etkileşimde Bozulma

Demans Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

1. Bireye uygun aktivite programları düzenlenecek.

2. Yapılacak olan tüm girişimler için aile ile işbirliği içerisinde kalınacak.

3. Yaşlı bireyin fikirleri küçümsenmeyerek dinlenecek.

4. İşlem yapmadan önce bilgilendirilecek.

5. Bireyin tedavi saatleri uyku düzenini engellemeyecek şekilde planlanacak.

6. İletişimin güçlenmesi için bireyle sohbet edilecek ve fikirlerini açıklaması için fırsat verilecek.

7.  Bireye taburculuk döneminde evde yapabileceği ve üstesinden gelmekte zorlanmayacağı planlar listesi yapılacak.

8. Konstipasyonu önlemek için bireyin diyeti sıvı yönünden zengin olmalıdır.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here