Hemşirelikte Profesyonelleşme Nasıl Olur?

717
Hemşirelikte Profesyonelleşme Nasıl Olur ?
Hemşirelikte Profesyonelleşme Nasıl Olur ?

Hemşirelikte Profesyonelleşme Nasıl Olur ?

Meslek hayatında başarının getirisi olan profesyonellik, bir tutum, bakış ve davranış biçimidir. Profesyonel olarak çalışan bir hemşire verimli ve etkin olabilmektedir. Hemşirelikte profesyonelleşme özetle alanda bir konu üzerine yoğunlaşma ve bu konu hakkında yeterli düzeyde bilgi ve beceri kazanmaktır.

Hemşirelikte meslekleşme dinamik ve aktif bir süreçtir. 1915 senesinde Flexner meslek olmanın ölçülerini belirtmiş ve sonrasında pek çok bilim insanı ve düşünür tarafından bu ölçütler geliştirilmiştir. Sosyolog Povalko ise bir işin meslek olarak kabul görmesi için 1971 yılında bir takım ölçütler belirlemiştir.

Bunlar:

 1. Bilgi Yükü
 2. Eğitim Süresi
 3. Sosyallik
 4. Mesleğe Bağlılık
 5. Meslek Ahlakı
 6. Bağımsızlık
 7. Topluma Hizmet Ulaştırma
 8. Yapılan işin toplumun değerleri ile uyumu

bilgi-yuku

Bilgi Yükü: Meslekleşme sürecinde bilgi birikiminin önemi vardır, meslekte bilgi birikimi ne kadar çok ise bu oranda meslekleşme söz konusu olacaktır. Bilimsel bir meslek olan hemşirelik, yapılan araştırmalar sonucunda gelişmektedir. Dünyada ve ülkemizde son günlerde hemşirelik adına bilimsel bilgi üretmek adına çabalar görülmektedir. Özellikle üniversitelerde araştırmalar gerçekleştirenler akademisyenlerin yanı sıra sahada çalışmalar yapan hemşirelerde bilgi yükünü arttırmak adına faaliyetler yürütmektedirler.

hemsirelikte-egitim-suresi

Eğitim Süresi: Hemşireliğin profesyonelleşmesi adına tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de lisans eğitimi üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Lisans hemşirelik diplomasına sahip olmak meslekleşme adına önem arz etmektedir. Ülkemizde hemşireliğin farklı farklı eğitim anlayışı içerisinde yürütülmüş olmasına rağmen yenilenen yasalar çerçevesinde hemşirelik eğitiminin lisans düzeyine çekilmesine karar verilmiştir.

hemsirelikte-sosyallik

Sosyallik: Hemşirelik mesleğine sahip bireylerin bir araya gelerek fikir ve görüşlerini ifade edebilecekleri ayrıca mesleki sorunlara çözüm arayacakları bir örgütlenmeye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu örgütlenme 1933 senesinde kurulan Türk Hemşireler Derneği çatısı altında toplanmış ve derneğin gün geçtikçe üye sayısı artmaktadır.

hemsirelik-meslegine-baglilik

Mesleğe Bağlılık: Bir mesleğin seçimi önemlidir çünkü ömür boyu sevmediğiniz bir mesleği yapmak istemezsiniz. Severek tercih eden bireyler mesleğine bağlı olurlar ve sahip çıkarlar. Mesleğe bağlı hemşireler ise hemşirelikte profesyonelleşmenin birer parçası olmaktadırlar. Büyük bir kitle hemşireliği işsiz kalmam gibi düşüncelerle tercih ettikleri için mesleğe bağlılıkları yeterli düzeyde değildir.

hemsirelik-meslek-ahlaki

Meslek Ahlakı: Hemşireler zaman içerisinde mesleğe özgü kurallar oluşturmuşlardır, bu kurallar ilk olarak sözel olarak alınmış ve daha sonra Türk Hemşireler Derneği tarafından yazılı olarak ”Hemşirelik İçin Etik İlke ve Sorumluluklar” adı altında bildirilmiştir.

hemsirelikte-bagimsizlik

Bağımsızlık: Hemşirelerin meslekleşme yolunda en önemli adımlarından birisi bireysel karar alabilme ve bağımsız olarak hareket edebilmeleridir. Geçmişte baskılar altında kalan hemşireler bağımsız olarak hareket edememişlerdir. Doktorların halen hemşireler üzerinde baskı ve kontrol etkilerinin görüldüğü gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda atılacak en önemli adım örgütlenmenin desteklenmesidir. Örgütlenmeyen hemşireler bağımsız olamayacak ve mesleklerini profesyonel olarak sürdüremeyeceklerdir.

hemsirelik-hizmet-ulastirma

Toplumu Hizmet Ulaştırma: Hemşireliğin meslek olarak kabul görmesi için faaliyetlerini topluma ulaştırması gereklidir. Mesleğin ideallerini topluma benimseten meslek üyeleri olmalıdır. İdeallerini benimseten meslek üyeleri motivasyon kazanmaktadır.

hemsirelik-toplumun-degerleri-ile-uyum

Yapılan İşin Toplumun Değerleri İle Uyumu: Tüm meslek grupları toplumun değerleri ile uyuşmaktadır. Toplumun değerleri ile uyumlu olan meslekler değerli ve faydalı olarak saygı görmektedir. Hemşirelik faaliyetlerinin toplumla uyumlu koordine edilmesi toplum tarafından saygı duyulmasını ve hemşirelikte profesyonelleşme sağlar.

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA)

ANA tarafından 2014 senesinde hemşirelik uygulama standartları ve profesyonel performans standartları dokuz başlık altında toplanmıştır.

Hemşirelik Uygulama Standartları:

Hemşire;

 1. Hastanın durumuna özgü bilgiler elde eder,
 2. Toplanan bilgileri inceler ve analiz eder,
 3. Hasta ve durumuna uygun beklenen sonuçları belirler,
 4. Bir plan oluşturur,
 5. Planını uygulamaya başlar,
 6. Verilere göre süreci yönetir.

Profesyonel Performans Standartları:

Hemşireler;

 1. Daima hemşirelik uygulamalarının etkisini ve kalitesini arttırır,
 2. Güncel bilgi ve beceriye hakimdirler,
 3. Profesyonel uygulamalarını değerlendirirler,
 4. Meslek üyeleri ile daima iletişimi sürdürürler,
 5. Hasta birey, aile ve beraber çalıştığı profesyonellerle sürekli iletişim halindedirler,
 6. Etik kurallara uyarlar,
 7. Araştırma sonuçlarını yaptıklara bakımlara yansıtırlar,
 8. Verdikleri hizmetleri planlarlar ve maliyet hesabı yaparlar.
 9. Uygulama sahasında ve mesleklerinde liderlik yaparlar.

 

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.