Hemşirelik Çalışma Alanları Nerelerdir?

1978
Hemşirelerin Çalışma Alanları
Hemşirelerin Çalışma Alanları
Google Adsense

Hemşirelik Çalışma Alanları Nerelerdir ?

Günümüzün popüler mesleklerinden birisi olan hemşirelik ve hemşirelerin sınırsız çalışma alanları mevcuttur. Özellikle son çıkan yasa ve mevzuatlarla beraber hemşirelerin çalışma alanları oldukça geniş bir alana yayılmış durumdadır. 

Hemşirelerin Çalışma Alanları

 1. Sağlık Ocağı Hemşiresi
 2. Dispanser Hemşiresi
 3. AÇSAP Hemşiresi
 4. VSD Hemşiresi
 5. Sıtma Savaş Dispanseri Hemşiresi
 6. Cüzam-Lepra Savaş Dispanser Hemşiresi
 7. Deri ve tenasül Hastalıkları dispanser Hemşiresi
 8. KETEM (Kanser Erken Teşhis- Tarama Merkezi) Hemşiresi
 9. Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hemşiresi
 10. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi Hemşiresi
 11. Toplum Sağlığı Merkezi Hemşiresi
 12. Aile Hekimliği Birimi Hemşiresi
 13. Sağlık Merkezi Hemşiresi
 14. Kurum Tabiplikleri Hemşiresi
 15. Ruh Sağlığı Dispanseri Hemşiresi
 16. Okul Sağlığı Hemşireliği Hemşiresi
 17. İş Sağlığı Hemşireliği Hemşiresi
 18. Huzurevi Hemşireliği Hemşiresi
 19. Yaşlı-Bakım Merkezi Hemşireliği 
 20. Özürlü Bakım Merkezi Hemşireliği
 21. Evde Bakım Merkezi Hemşiresi
 22. Ayaktan Tanı-Tedavi Merkezi Hemşiresi
 23. Tıp Merkezi Hemşiresi
 24. Dal Merkezi Hemşiresi
 25. Poliklinik Hemşiresi
 26. Sağlık Kabini Hemşiresi
 27. Ağız ve Diş Sağlığı  Hemşiresi
 28. Diş Hastanesi Hemşiresi
 29. Diş Tedavi Merkezi Hemşiresi
 30. Diş Polikliniği Hemşiresi

Yoğun Bakımlar

 1. Kalp Damar Cerrahisi Hemşiresi
 2. Dâhiliye Hemşiresi
 3. Genel Cerrahi Hemşiresi
 4. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 5. Pediatri/Çocuk Hemşiresi
 6. Koroner Hemşiresi
 7. Anestezi ve Reanimasyon Hemşiresi

Klinikler (Klinik/Birim/Ünite)

 1. Kardiyoloji Hemşiresi
 2. Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Hemşiresi
 3. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hemşiresi
 4. Enfeksiyon Hastalıkları Hemşiresi
 5. Hematoloji Hemşiresi
 6. Kulak-Burun-Boğaz Hemşiresi
 7. Üroloji Hemşiresi
 8. Nefroloji Hemşiresi
 9. Nöroloji Hemşiresi
 10. Çocuk Psikiyatrisi Hemşiresi
 11. İç Hastalıkları Hemşiresi
 12. Genel Cerrahi Hemşiresi
 13. Kadın Hastalıkları Hemşiresi
 14. Doğum Hemşiresi
 15. Çocuk Hemşiresi
 16. Plastik Cerrahi Hemşiresi
 17. Göğüs Cerrahi Hemşiresi
 18. Acil Hemşiresi
 19. Endokrin Hemşiresi
 20. Gastroenteroloji Hemşiresi
 21. Gastroenteroloji Cerrahi Hemşiresi
 22. Onkoloji Cerrahi Hemşiresi
 23. Alerji Hemşiresi
 24. Geriatri Hemşiresi
 25. Romatoloji Hemşiresi
 26. Tıbbi Onkoloji Hemşiresi
 27. Yenidoğan Hemşiresi
 28. Anestezi ve Reanimasyon Hemşiresi
 29. Uyandırma Hemşiresi
 30. Dermatoloji Hemşiresi
 31. Göğüs hastalıkları Hemşiresi
 32. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 33. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşiresi
 34. Psikiyatri Hemşiresi
 35. Süt Çocuğu Hemşiresi
 36. Prematüre Hemşiresi
 37. Transplantasyon Ünitesi Hemşiresi
 38. Kemik İliği Ünitesi Hemşiresi
 39. Acil Ünitesi Hemşiresi
 40. Hemodiyaliz Hemşiresi
 41. Ameliyathane Hemşiresi
 42. Kemoterapi Ünitesi Hemşiresi
 43. Merkez Sterilizasyon Ünitesi Hemşiresi

Poliklinikler

 1. Radyoloji Hemşiresi
 2. Nükleer Tıp Hemşiresi
 3. Alerji Hemşiresi
 4. Geriatri Hemşiresi
 5. İmmünoloji Hemşiresi
 6. Ortopedi Hemşiresi
 7. Dâhiliye Hemşiresi
 8. KBB Hemşiresi
 9. Diyabet Hemşiresi
 10. Nöroloji Hemşiresi
 11. Kardiyoloji Hemşiresi
 12. Genel Cerrahi Hemşiresi
 13. GKDC Cerrahi Hemşiresi
 14. Yenidoğan Hemşiresi
 15. KVC Hemşiresi
 16. Çocuk Cerrahi Hemşiresi
 17. Göz Hemşiresi
 18. Üroloji Hemşiresi
 19. Nefroloji Hemşiresi
 20. Enfeksiyon Hemşiresi
 21. Beyin Cerrahi Hemşiresi
 22. Psikiyatri Polikliniği Hemşiresi
 23. Diş Ünitesi Hemşiresi
 24. Dermatoloji Hemşiresi
 25. Kuduz Hemşiresi
 26. Adli Tıp Hemşiresi
 27. FTR Hemşiresi
 28. Hematoloji Hemşiresi
 29. Kadın Hastalıkları Hemşiresi
 30. Doğum Hemşiresi
 31. İnfertilite Hemşiresi
 32. Aile Planlaması Hemşiresi
 33. Tüp Bebek Ünitesi Hemşiresi
 34. Plastik Cerrahi Hemşiresi
 35. Göğüs Hastalıkları Hemşiresi
 36. Endokrin Hemşiresi
 37. Gastroenteroloji Hemşiresi
 38. Romatoloji Hemşiresi
 39. Nöroşirurji Hemşiresi
Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.