Ana Sayfa Etiketler Sözleşmeli hemşire alımı

Etiket: sözleşmeli hemşire alımı

Sözleşmeli Personel Alımı Nasıl Takip Edilir?

Sözleşmeli Personel İlanı
Sözleşmeli Personel İlanı

Kamu kurumlarında çalışmak ve hizmet vermek isteyen hemşireler için bu sürecin takibi çok önemlidir. Kurumların sözleşmeli personel alımı nasıl takip edilir ve nasıl başvuru yapabileceğinizi anlatacağım.

Gözlediğim kadarıyla birçok arkadaşımız bu sürecin takibini haber siteleri ve bir takım sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu süreci takip etmek adına faydalı ve güncel platformlar nispeten var fakat güncel olmayan ve yanlış bilgilendirmeler yapan kişiler ve kurumlarda bulunmaktadır.

Kamu Kurumları Nerede ve Ne Zaman İlan Yayınlar?

Kamu kurumları ihtiyaç doğrultusunda belirli zamanlarda ilan açarlar ve Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre bir alım gerçekleştirirler. Hemşire, ebe, fizyoterapist, att vb. birçok meslekten alım yaparlar.

Bu ilanların tümü Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde paylaşılmak zorundadır.

Bu ilanları paylaşan tüm sayfa ve platformlar bu site üzerinden sizlere aktarım yapmaktadır.

Link: Sözleşmeli Personel Alım İlanları 

Sözleşmeli Hemşire İlanlarına Nasıl Başvuru Yapılır?

Öncelikle ilanı DPB’da yayınlanan kurumun sitesine girin ve istenen belgeleri kontrol edin. Genellikle ilanlar kurumların duyurular kısmında paylaşılır. İstenen evrakların tamamı toplandıktan sonra bireysel olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Uyarı: Kamu kurumlarının nerdeyse tamamı posta, e-posta gibi yollarla başvuruları kabul etmemektedir. Doğrudan kendiniz giderek bireysel olarak başvurmanız gerekmektedir.

Google Adsense

Mersin Üniversitesi 38 Hemşire Alımı İlanı

Mersin Üniversitesi Hemşire Alımı
Mersin Üniversitesi Hemşire Alımı

Mersin Üniversitesi 38 Hemşire Alımı İlanı

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 33 lisans mezunu, 5 lise mezunu olmak üzere toplamda 38 tane sözleşmeli hemşire alımı gerçekleştirecektir. Farklı bölümlerden ise toplamda 29 tane sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli alımı yapacaktır.

Şartlar:

  • İlgili bölümlerden mezun olmak.
  • KPSS 2018 B grubu sınavından geçerli KPSS3 puanını almış olmak.

İstenilen Belgeler:

  • Başvuru Formu (siteden temin edilecek)
  • 2018 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi
  • Diploma fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (kurumun sitesinden temin edilecek.

Son Başvuru Tarihi: 21.02.2019

Not: Başvurular elden yapılacaktır, posta yolu ile kabul edilmiyor.

Detaylar İçin Tıklayınız.

Google Adsense

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 Hemşire Alımı

Manisa Hemşire Alımı
Manisa Hemşire Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 24 Hemşire Alımı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 19 adet lisans mezunu ve 5 adet lise mezunu olmak üzere sözleşmeli hemşire alımı yapacaktır. Alımlar 2018 KPSS puanı baz alınarak gerçekleştirilecektir. Başvurular sadece elden kabul edilmektedir.

4 sağlık teknisyeni, 4 ebe ve 1 adette diyetisyen alımı gerçekleştirilecektir. Detaylar için aşağıda yer alan resmi gazete yayınlanan metni okuyabilirsiniz.

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Diyetisyen pozisyonu döner sermaye gelirlerinden, diğerleri özel bütçeden)karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda aranan niteliklerde belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. (sadece atamaya hak kazanan adaylar için yaptırtılacaktır.)

2- 2018 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5-Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasında (www.mcbu.edu.tr) yayınlanan ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında ilan metni ile birlikte yayınlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. e-devlet üzerinden alınan barkotlu öğrenim belgesi de teslim edilebilir.)
3- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.
4- Deneyim Belgesi (Diyetisyen pozisyonuna başvuracaklar için Üniversite Hastanesinde en az 1 yıl diyetisyen olarak görev yaptığını gösterir şekilde düzenlenmiş ve ilgili kurumun elektronik evrak kayıt sisteminden tarih ve sayı numarası almış belge)

İletişim Bilgileri: Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr

 

Google Adsense

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 55 Hemşire Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 55 Hemşire Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı kapsamında 55 tane lise mezunu hemşire alımı gerçekleştirecektir. Alımın detayları için aşağıda yer alan rektörlük tarafından resmi gazetede yayımlanan metni inceleyebilirsiniz.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemize 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

Hemşire 55 (adet) >> Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu olmak.
Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda, atanmaya engel bir durum bulunmamak,
* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.
Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.ogu.edu.tr adresinden temin
edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat
evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir. Postayla yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

3) KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden
ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;
– Başvuru Formu
– 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)
– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
– Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi( e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
– 2018 KPSS sınav sonuç belgesi
– Nüfus cüzdanı fotokopisi
Google Adsense