Ana Sayfa Etiketler Sorumlu hemşire görevi

Etiket: sorumlu hemşire görevi

Sorumlu Hemşirenin Görevi Nedir

sorumlu hemşire görevi
sorumlu hemşire görevi

Sorumlu hemşire” çalıştığı birimde servis, yoğun bakım, ameliyathane ve acil gibi alanlarda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinde hemşirelik hizmetleri müdürüne karşı sorumlu kişidir.

Sorumlu hemşire kişinin eğitim durumu, iş tecrübesi ve çoğunlukla yaşına göre seçilir. Genellikle lisans mezunu hemşire görevlendirilmeye çalışılır. Olmaması durumunda diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.

Sorumlu hemşireler gündüz vardiyasında görev alırlar. Geceleri bu takipleri supervizör hemşire üstlenir.

Sorumlu Hemşirenin Görevi Nedir?

  • Çalıştığı birime yeni dahil olan tüm personelin takibini ve oryantasyon süreçlerini yönetir.
  • Birimdeki düzenden ve hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Bunun takibini ve bildirimini ve hatta gerekli durumlarda yaptırımını uygular.
  • İlgili birimlerle iletişimi sağlar.
  • Hasta vizitlerine ve kurum içi toplantılara katılarak bilgi alışverişinde bulunur.
  • Stajyer hemşireler için uygun eğitim ortamı sağlar ve diğer hemşirelere yönlendirmesini sağlar.
  • Aylık nöbet listelerini hazırlar ve çalışanların izin isteklerinin organizasyonunu sağlar.
  • Kurum içi çalışan performans değerlendirmesi yapar ve ilgili kayıtları yönetime ve başhemşireliğe iletir.
  • Hizmet içi eğitim programlarına katılır ve diğer hemşirelerinde katılmasını sağlar.
  • Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak eksikleri belirtir ve uygun eğitimlerin planlamasında rol oynar.
  • Hasta gereksinimleri ve uygunluğuna göre yatak-oda belirlemesi yapar.

 

Google Adsense