Gestasyonel Diyabet (GDM) Nedir? | Tanı Kriterleri ve Taraması

1122
Gestasyonel Diyabet
Gestasyonel Diyabet
Google Adsense

Gestasyonel Diyabet (GDM) Nedir ? | Tanı Kriterleri ve Taraması

Gestasyonel Diyabet : İlk kez gebelik sırasında ortaya çıkan ” glukoz tolerans bozukluğu ” olarak tanımlanmaktadır.

 • GDM tanısı alan anne adaylarında preeklampsi ve erken doğum riski artmıştır.
 • Yenidoğanda ise makrozomi, neonetal hipoglisemi, sarılık, hipokalsemi ve ölü doğuma neden olur.
 • Gebelik diyabetli bireylerde doğumdan sonra glukoz metabolizması düzelmesine rağmen, sonraki gebeliklerde tekrarlayabilir ya da ilerleyen yaşamlarında Tip 2 Diyabet riski yüksektir.
 • Bu sebeple GDM tanısı almış kadınları prediyabetli olarak kabul edip, korunma programına almalıyız.

Diyabet Nedir ? | Diyabet Tipleri Nelerdir ? İsimli makale için tıklayabilirsiniz. 

Diyabetin Tanı Kriterleri: 

Google Adsense

Diyabet tanısı dört yöntemden herhangi birisi ile konulabilir.

 • Tanı için 75g glukoz ile standart OGTT yapılması APG’ye göre daha hassastır. Maliyetli ve günden güne değişiklik gösterir.
 • APG daha kolay ve ucuzdur. TİP 1 DİYABET tanısı için çoğu kez OGTT testi yapılmaz.

Tanı testi olarak; hemoglobin A1C ( HbA1c: A1C ) 

Gestasyonel Diyabet Tanı Yaklaşımı :

a) İki aşamalı tanı yaklaşımı

 1. 50g glukozlu tarama testi: Gebeliğin 24-28. haftalarında rastgele bir zamanda 50g glukozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra  PG düzeyi ≥ 140 mg/dL ise diyabet açısından kuşkuludur ve OGTT testi gerekir.

2. OGTT: Tanıyı kesinleştirmek için 100g glukozlu 3 saatlik OGTT yapılmalıdır. 75g ile 2 saat olarak da yapılabilir.

b) Tek aşamalı tanı yaklaşımı

 1. 75g glukozlu OGTT: 24-28. haftalarda 75g glukozlu tek aşamalı OGTT ile GDM taraması yapılır.

Prediyabet: Daha önce ” sınırda diyabet ” diye anılan IGT VE IFT ” prediyabet ” olarak kabul edilmektedir.

Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri :

 • Obezite, GDM öyküsü, anne yaşının 40’dan büyük olması, glukozüri, PKOS, birinci derecede akrabalarda diyabet vs.

Bunlardan birine sahip gebeler, gebeliğin başlangıcında APG düzeyi ölçtürmeli, prediyabetik sınırlarda ( 100-125 mg/dL ) bulunduğunda OGTT yapılarak yorumlanmalı, negatif çıkarsa sonraki trimesterlerde tekrarlanmalıdır.

Gestasyonel Diyabet Taraması

 • İlk prenatal muayeneden sonra risk değerlendirmesi yapılmalı ve APG ölçülmelidir.
 • APG yüksek ise ( ≥ 126 mg/dL ) çıkan gebelerde A1C bakılmalıdır. Eğer A1C yüksek çıkarsa pregestasyonel DM’dir.
Google Adsense

CEVAP VER

Lütfen yorum ekleyiniz!
Lütfen bu alana isminizi giriniz.