Ana Sayfa Etiketler Hemşirelik tanıları

Etiket: hemşirelik tanıları

Hemşirelik Tanıları ve Hemşirelik Bakım Planları

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları
Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

2017-2018 Güncel Hemşirelik Tanıları Kılavuzu

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik bakım planları hazırlarken ihtiyaç duydukları güncel Hemşirelik Tanılarının ve hemşirelik bakım planlarının tümüne sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

En güncel ve kapsamlı ”Hemşirelik Tanıları Listesi” ayrıca girişimleri sitemiz de her daim güncellenen kategoriler arasında yer alacaktır.


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME !!!
Aşağıda gördüğünüz hemşirelik tanıları ile hiçbir zaman tek başına bir bakım planı için kullanılamaz. Bu tanılar belirlenen bir hasta ya da hastalık durumuna göre seçim yapılarak içlerinden geçerli hemşirelik tanıları ve uygun girişimler alınarak bunlar üzerine amaç, hemşirelik girişimleri ve değerlendirme yapılarak uygulanır.
SADECE GENEL OLARAK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI YAPILIRKEN SADECE BU TANILAR KULLANILIP HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ YAZILABİLİR.

SAĞLIK DURUMLARINA GÖRE GRUPLANDIRILMIŞ HEMŞİRELİK TANILARI KILAVUZU LİSTESİ


1. SAĞLIĞIN ANLAŞILMASI ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Beslenmede Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Evin Bakımını Sağlamada Yetersizlik

Sağlığı Geliştirme Davranışları

Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik

Terapötik Rejimi Etkili Yönetme

Rahatta Bozulma

Akut Ağrı

Kronik Ağrı

Bulantı & Kusma

Sosyal İzolasyon

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Aile

Terapötik Rejimi Etkisiz Yönetme: Toplumsal

Terapötik Rejimi Yönetmede Güçlenmeye Hazır Oluş

2. BESLENME METABOLİK DURUMLA ALAKALI HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Az

Beslenmede Dengesizlik: Gereksinimden Fazla

Dentisyonda Bozulma

Bebeğin Beslenme Örüntüsünde Etkisizlik

Yutma Bozukluğu

Gereksinimden Fazla Beslenme

Potansiyel Sıvı Volüm Eksikliği

Sıvı Volüm Eksikliği Riski

Sıvı Volüm Dengesizliği Riski

Sıvı Volüm Fazlalığı

Sıvı Dengesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

3. BOŞALTIM DURUMU İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK TANILARI

Barsak İnkontinansı

Diyare

Gaz Değişiminde Bozulma

Konstipasyon

Konstipasyon Riski

Üriner Boşaltımda Bozulma

Fonksiyonel İnkontinans

İdrar Tutamama (Sıkışarak Kaçırma)

İdrar Tutamama Riski

Matürasyonel Enürezis

Refleks İnkontinansı

Stres İnkontinansı

Total İdrar İnkontinansı

Üriner Retansiyonu

Üriner Eliminasyonu Güçlendirmeye Hazır Oluş

4. AKTİVİTE EGZERSİZ DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Aktivite İntoleransı

Aktivite İntoleransı Riski

Cerrahi İyileşmede Gecikme

Eğlence Aktivitelerinde Eksiklik

Enerji Alanında Rahatsızlık

Etkisiz Doku Perfüzyonu (Serebral,Kardiyopulmoner,Renal,GİS,Periferal)

Fiziksel Mobilitede Bozulma

Yatak İçi Mobilitede Bozulma

Sandalyede Transfer Yeteneğinde Bozulma

Kardiyak Out-put’ta Azalma

Öz bakım Eksikliği Sendromu

Solunum Fonksiyonunda Bozulma Riski

Etkisiz Solunum Örüntüsü

Spontane Ventilasyonu Sürdürmede Yetersizlik

Uykuyu (kalitesini) Güçlendirmeye Hazır Oluş

Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık

Uyku Yoksunluğu

Yorgunluk

5. UYKU DİNLENME ŞEKİLLERİ İLE UYUMLU HEMŞİRELİK TANILARI

Uyku biçiminde bozukluk

Uykusuzluk

6. BİLİŞSEL ALGILAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Amaçsız Gezinme

Bilgi Eksikliği

Bilgi Düzeyini Güçlendirmeye Hazır Oluş

Çevreyi Yorumlamada Bozulma Sendromu

Duyusal Algılamada Bozulma

Düşünme Süreçlerinde Bozulma

Bellekte Bozulma

İletişimde Bozulma

Sözel İletişimde Bozulma

İletişimde Güçlenmeye Hazır Oluş

Akut Konfüzyon

Unileteral (Bir Tarafı) İhmal Etme

7. KENDİNİ ALGILAMA- KAVRAMA DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

Benlik Kavramını Güçlendirmeye Hazır Oluş

Benlik Kavramında Rahatsızlık

Beden İmajında Bozulma

Durumsal Düşük Benlik Saygısı

Durumsal Düşük Benlik Saygısı Riski

⇒ Kronik Düşük Benlik Saygısı

⇒ Bireysel Kimlik Tanımında Bozulma

Güçsüzlük

⇒ Güçsüzlük Riski

⇒ Ümitsizlik

Yalnızlık Riski

8. ROL- İLİŞKİ BİÇİMİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Bakım Verici Rolünde Zorlanma

⇒ Bakım Verici Rolünde Zorlanma Riski

⇒ Aile İçi Süreçlerde Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Aile İçi Süreçlerin Devamlılığında Bozulma

⇒ Disfonksiyonel Aile İçi Süreçleri Alkolizm

⇒ Ebeveynlikte Güçlenmeye Hazır Oluş

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik

⇒ Ebeveynlikte Yetersizlik Riski

⇒ Ebeveyn-Bebek-Çocuk bağlılığında Bozulma Riski

⇒ Ebeveynlik-Rol Çatışması

⇒ Emzirmenin Kesintiye Uğraması

⇒ Etkili Emzirme

Etkisiz Emzirme

Rol Performansında Etkisizlik

Sosyal Etkileşimde Bozulma

9. BAŞETME-STRESİ İLE BAŞETME DURUMU ÜZERİNE HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Adaptik Kapasitede Azalma İntrakranial

⇒ Acı Çekme

⇒ Beklenen Acı Çekme

⇒ Disfonksiyonel Acı Çekme

Anksiyete

Ölüm Anksiyetesi

⇒ Etkisiz Bireysel Baş Etme

⇒ Savunucu Baş Etme

⇒ Etkisiz İnkâr

⇒ Aile Baş Etmesini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Aile Baş Etmesi-Ödün Verme

⇒ Aile Baş Etmesinde Yetersizlik

⇒ Baş Etmede Güçlendirilmeye Hazır Oluş

⇒ Etkisiz Toplumsal Baş Etme

Korku

⇒ Toplumsal Baş Etmeyi Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu

⇒ Bebek Davranışının Disorganizasyonu Riski

⇒ Bebek Davranışının Organizasyonunu Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Kronik Keder

⇒ Otonomik Disrefleksiya

⇒ Otonomik Disrefleksiya Riski

⇒ Post-Travma Sendromu

⇒ Post-Travma Sendromu Riski

⇒ Tecavüz Travma Sendromu

⇒ Relokasyon (Taşınma) Stresi

⇒ Relokasyon Stresi Riski

10. CİNSELLİK ÜREME DURUMUNA UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

Cinsellik Örüntülerinde Etkisizlik

⇒ Cinsel Disfonksiyon

11. İNANÇ VE DEĞERLER DURUMU ÜZERİNE UYGUN HEMŞİRELİK TANILARI

⇒ Karar Vermede Çatışma

⇒ Spritüel Distres

⇒ Spritüel Distres Riski

⇒ Spritüel İyilik Halini Güçlendirmeye Hazır Oluş

⇒ Tanımlanan Rejime Uymada Güçlük/Uyumsuzluk

Kaynak: Hemşirelik Tanıları Kılavuzunda Yer Alan Tüm Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planlarının İçerikleri Hemsireyiz.Net ‘in Editörleri Tarafından Hazırlanmış Olup Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve Kaynak Kullanmadan Paylaşımı Kesinlikle Yasaktır.  

Google Adsense

Hemşirelik Tanıları Klavuzu

Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları
Hemşirelik Tanıları ve Bakım Planları

Hemşirelerin ve hemşirelik öğrencilerinin bakım planı yaparken kullandıkları Hemşirelik Tanılarının tümüne sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. En güncel ve kapsamlı  Hemşirelik Tanıları ayrıca girişimleri sitemiz de her daim güncellenen kategoriler arasında yer alacaktır.

 

ÖNEMLİ NOT !!!
Aşağıda inceleyeceğiniz hemşirelik tanıları ile hiçbir zaman tek başına bir bakım planı oluşturulmaz. Bu tanılar belirlenen hastalık üzerine ve hastanın durumuna göre yani kişisel olarak içlerinden örneğin 8-10 tane hemşirelik tanısı alınarak bunlar üzerine amaç, hemşirelik girişimleri ve değerlendirme yapılır.
SADECE GENEL OLARAK HEMŞİRELİK BAKIM PLANI YAPILIRKEN SADECE BU TANILAR KULLANILIP HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ YAZILABİLİR.

Tanıların Üzerine Tıklayarak Bakım Planlarına Ulaşabilirsiniz..

Google Adsense

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Yorgunluk Bakım Planı
Yorgunluk Bakım Planı

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin kendini her daim yorulmuş ve bitkin bir hal içerisinde hissetmesi ve günlük sıradan yaşantısını devam ettirmekte zorlandığı durumlarda konulması planlanan hemşirelik tanılarından birisidir.

Amaç: Bireyde oluşan yorgunluğun kaynağının araştırılıp sonrasında buna uygun girişimler ve tedaviler uygulanarak yorgunluk, bitkinlik ve halsizlik gibi şikayetlerinin sonlandırılmasıdır.
Yorgunluğun ana sebebini ve faktörlerini belirleyerek ortadan kaldırmak.

”Yorgunluk” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Kansızlık (anemi) gibi rahatsızlıklar
 • Kronik hastalıklar ve bunlara bağlı değişkenler
 • Yaşın ilerlemesine bağlı
 • Aşırı yoğun ve stresli bir yaşantı sürdürmeye bağlı
 • Diabetes Mellitus’a bağlı olarak
 • Kaslarda oluşan erime ve güç kaybına bağlı olarak
 • Yeterli oksijenlenmeme (spO2) değerlerinde düşüşe bağlı olarak
 • Kalp yetmezliğine bağlı olarak
 • Kronik yada akut yaşanan enfeksiyonlara bağlı
 • Uyku düzeninin bozulmasına bağlı olarak
 • Psikolojik ve psikiyatrik etmenlere bağlı olarak
 • Yeme ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak (yetersiz protein alımı)
 • Kas ve iskelet sistemi yapısında meydana gelen hastalıklara bağlı olarak ( kifoz, skolyoz vb.)
 • Yetersiz protein, kalsiyum ve diğer minarellerin az alımına bağlı olarak.

”Yorgunluk” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Günlük işlerini halletmede gecikmeler, aksamalar yaşanması
 • Kişinin kendini sözel olarak yorgun olarak belirterek ifade etmesi
 • Uyku saatlerinin değişmesi, uyku sorunu yaşaması
 • Kendini bitkin hissetmesi ve enerjisinin çok çabuk tükenmesi
 • Huzursuz, gergin ve mutsuz olma
 • Dikkat dağılması yaşaması
 • İş ortamında şikayetler alması ve kovulmalara varan durumlar
 • Beraberinde gelen hastalıklar
 • Mevcut kronik hastalıklarında ilerlemeler görülmesi

”Yorgunluk” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Bireye kendisini nasıl hissettiği ve yorgunluğa sebebiyet veren etmenleri araştırmak için kronik hastalıkları ve iş hayatı hakkında sorular sorulacak.
 • Birey bulunduğu durumun içerisinden rahatça çıkabilmesi adına cesaretlendirilecek.
 • Bireyin durumu ile ilgili olarak ailesi ile iş birliği içerisinde olunacak.
 • Yorgunluğun yaşına ve kronik hastalıklarına bağlı olup olmadığı saptanacak.
 • Bireyin beslenme bozukluğuna bağlı bir yorgunluğu mevcutsa eğer bu durum diyetisyene ve hekime bildirilerek buna uygun olarak protein ağırlıklı bir diyet hazırlanması sağlanacak.
 • Enerjisini dengeli kullanması adına eğitim verilecek.
 • Yapılan girişimler günde 1 kez takip edilerek kayıt altına alınacak ve değişim olup olmadığı gözlemlenecek.
 • Bireyin depresyon şüphesi veya psikiyatrik bir problemi varsa hasta diğer birimlere sevk edilecek.
 • Doktor orderine göre B12 vitamini alımına başlanacak ve destek tedavi yapılacak.

Değerlendirme / Sonuç

Hastanın yorgunluğunun yaşına ve beslenme bozukluklarına bağlı olduğu tespit edildi, durum hastaya bildirildi, enerjisini dengeli kullanması adına bilgiler aktarıldı, beslenmesi adına en uygun protein içerikli bir diyet programı hazırlanması sağlandı, hastanın günlük takipleri ve 1 ay sonrasında kendisini nasıl hissettiği soruldu.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Gaz Değişiminde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Gaz Değişiminde Bozulma
Gaz Değişiminde Bozulma Bakım Planı

Gaz Değişiminde Bozulma Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Gaz değişiminde bozulma tanısı bireyin havadan aldığı oksijen gazlarını karbondioksit olarak salınımını yapamaması veya karbondioksite dönüştürememesi gibi durumlarda konulabilecek bir hemşirelik tanısıdır.

Amaç: Bireyin gaz değişiminde oluşan bozuklukların yapay olarak solunum yolunu destekleyerek düzene konulması için yapılacak tüm girişim ve tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır.

” Gaz Değişiminde Bozulma ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Hava kirlilikleri
 • Anksiyete
 • İş stresi
 • Sigara kullanımı
 • Yetersiz aktivite
 • Korku
 • Alveollerde oluşan bozulmalar ve hücrelerin zamanla ölmesi
 • Oksijensiz kalma
 • Yoğun dumana ve kimyasal gazlara maruz kalma
 • Prematüre doğumlar sonucunda
 • Grip gibi mevsimsel hastalıklar
 • Sekresyon birikimi
 • Hava yollarının tıkanması
 • Travma
 • Solunumun deprese olması

” Gaz Değişimde Bozulma ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Hastanın oksijen seviyesinde düşüşler yaşanması
 • Hastanın rahat nefes alamadığını dile getirmesi.
 • Hastanın sekresyonlarının mevcut olması.
 • Hastanın aktivite yapabilecek enerjisinin ve soluğunun bulunmamasının olması gibi durumlar.
 • Solunum sayısının ve değerlik değerlerinde artışlar görülmesi.
 • Ortopne
 • Disritmik solunum görülmesi
 • Taşikardi veya bradikardi yaşanması.

” Gaz Değişiminde Bozulma ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Ağız içerisinde ve burun içerisinde ki oluşan sekresyonlar temizlenecek.
 • Yan yatar pozisyon verilmesi sağlanacak.
 • Solunumun tıkanması ve gaz değişimde bozulmalar durumunda aile yapması gerekenler hakkında bilgilendirilecek.
 • Olumsuz bir durum olmadığı sürece hastanın baş kısmının dik bir şekilde durarak hava yolu açıklığının oluşması sağlanacak.
 • Grip gibi mevsimsel hastalıklardan kaynaklı bir hava yolu tıkanıklığı mevcutsa bunu uygun hekim orderine göre tedavi uygulanacak.
 • Sorunun kaynağını belirlemeye yönelik araştırmalar yapılacak.
 • Hastanın düzenli olarak yaşamsal bulguları takip edilerek değerlendirmeye alınacak.
 • Korku ve anksiyete gibi durumları olan hastalara yapılan her işlem ve tedavi basamağı ile alakalı olarak en sade ve anlayabileceği bir dil ile açıklama yapılacak.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Gereksinimden Fazla Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Gereksinimden Fazla Beslenme
Gereksinimden Fazla Beslenme Hemşirelik Girişimi

Gereksinimden Fazla Beslenme: Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

Tanım: Bireyin vücut kitle indeksi alındığında belirlenen oranın üzerinde çıkma durumunda ve fiziksel görüntüsünün rahatsız edici boyutlara ulaşmaya başlamasıyla beraber konulabilecek en uygun hemşirelik tanısıdır.

Amaç: Bireyin beslenme dengesizliğini yapılacak en uygun diyet ve hemşirelik girişimleri ile beraber düzene sokmak ve gereğinden fazla beslenmenin önüne geçmek.
Bireyin DM, Obezite Gibi Sorunları Varsa Ortadan Kaldırmak

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Nedenleri Nelerdir ?

 • Beslenme alışkanlıklarının yanlış olması.
 • Düzensiz beslenmeye bağlı olarak
 • Hamilelikte alınan fazla kiloların sonrasında gelişen dengesiz beslenmeye bağlı olarak
 • Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri sonucunda
 • Spor ve egzersiz yapılmayan aktivitesiz bir yaşam şekli sonucu
 • Sigara kullanımına bağlı olarak
 • Kronik hastalıklar
 • Yaşlılık
 • Stresli yaşam
 • Fast-food yiyeceklerin fazlaca tüketimi
 • Genetik faktörlere bağlı olarak
 • Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklara bağlı olarak ( bireyin kendisini yemek yiyerek rahatlatmaya çalışması )

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Belirtileri Nelerdir ?

 • Vücut kitle indeksinin üzerinde bir değer olması.
 • Fiziksel görünümün bireyi rahatsız edici boyutlara ulaşmış olması.
 • Aktivitesiz bir yaşam şekli sürüyor olması.
 • Bireyin fast-food ve dengesiz bir beslenme alışkanlığı olduğunu sözel olarak ifade etmiş olması.
 • Deri yüzeyinde ki kıvrımların çok kalın oluşu.
 • Sindirim sistemi bozuklukları yaşanması.
 • Çok fazla öğün ve çok fazla gıda alıyor olması.
 • Diabet gibi hastalıkların belirtilerinin oluşması.
 • Bireyin ev işlerini ve gündelik yaşantısını sürdürmekte zorluk yaşamaya başlaması.

” Gereksinimden Fazla Beslenme ” Tanısı Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri

 • Diyetisyen hekimle görüşülerek bireye en uygun diyet hazırlanacak.
 • Bireyin günlük olarak spor ve yürüyüş yapması desteklenecek.
 • Yemek yerken az porsiyonlarla tüketimi tavsiye edilecek.
 • Hazır gıdalardan uzak durması gerektiği söylenecek.
 • Ara öğünlerde ve midesi kazındığında bireye meyve ve hafif sebzeler yemesi tavsiye edilecek.
 • Bireyin haftalık olarak yediği yiyecekleri kayıt altına alması ve bunlara ait bir kalori tablosu tutması istenecek.
 • Yediği besinleri yutmadan önce iyice çiğneyerek ağız içerisinde ki öğütülme aşamasını tamamlaması istenecek.
 • Bu aşamada çevresinden ve arkadaşlarından gelen olumsuz tepkileri dikkate almaması gerektiği söylenecek.
 • Bireyin sık sık ve az az yemek yemesi sağlanacak.
 • Gece saatlerinde yemek yemesi kısıtlanacak.
 • Sindirim sistemi bozuklukları varsa tespit edilerek tedavi planı hazırlanacak.

Değerlendirme / Sonuç

Bireye uygun olarak diyetisyeni ile beraber hazırlanan diyet programına tam anlamı uyum sağlandı, haftalık olarak yediklerinin listesini doktoruna sunan hasta, söylenen tüm girişimleri yerine getirdiğini ifade etti, yaklaşık 7 aylık bir süreç sonrasında beslenme alışkanlıklarını ve olması gereken vücut kitle indeksine kavuştu.

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense

Hemsireyiz.Net Nedir ve Ne Amaçla Kurulmuştur?

Hemsireyiz.NET Kuruluş Amacı
Hemsireyiz.NET Kuruluş Amacı

Hemsireyiz.Net Nedir ve Ne Amaçla Kurulmuştur ?

Hemsireyiz.Net isimli hemşire blogumuz 2017 Ağustos ayı itibari ile hemşirelik gündemi ve hemşirelik eğitimini profesyonel şekilde, bilgili kadrosuyla ele almak ve bu alanda ki boşluğu doldurmak amacıyla yayın hayatına başlangıç yapmıştır. Sitemiz sadece hemşire ve hemşirelik öğrencilerine değil bu mesleğe adım atmak için çaba gösteren hemşirelik mesleğine gönüllü tüm bireyleri yönlendirmek için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Hemsireyiz.NET günlük olarak yenilenen ve özgün içerikleri ile meslektaşlarımız ve hemşirelik öğrencileri için faydalı bilgiler içermektedir. Hemşirelik bakım planları, hemşirelik girişimleri, hemşirelik tanıları, hemşirelik eğitimi, hemşirelik gündemi, hemşirelik iş imkanları ve daha bir çok kategoride bir numara olma yolunda ilerlemektedir. Hemşireler olarak mesleki alanda yaşanılan problemler ve sorunlara değinilen aynı zamanda özgürce içeriklerinizi paylaşabileceğiniz Türkiye’nin ilk ve tek hemşire platformu Hemsireyiz.Net tüm sağlıkçılarımızın hizmetindedir. Bu alanda ki diğer hemşirelik sitelerinin dışında çok daha detaylı şekilde hastalığa ve hastaya has olarak sunulan hemşirelik bakım planlarımız ve girişimlerimiz uzman editör kadromuz ile sizlere ücretsiz olarak her daim sunulacaktır.

Blogumuz haricinde facebook, instagram, twitter ve bir çok sosyal medya hesabımızla desteklediğimiz projemiz hemşirelik alanında tüm deneyimlerimizi paylaşmak ve sizlerle iç içe olmak adına tam teşekküllü şekilde hazırız.

”Hemşire ve Hemşirelik Öğrencilerine Rehber Niteliğinde” Hemşirelik Gündemi, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelik Bakım Planları ve Çok Daha Fazlası Hemsireyiz.NET‘de.

Google Adsense