Ana Sayfa Etiketler Akut konfüzyon hemşirelik bakımı

Etiket: akut konfüzyon hemşirelik bakımı

Akut Konfüzyon Hemşirelik Bakım Planı

Akut Konfüzyon Tanısı
Akut Konfüzyon Hemşirelik Girişimleri

Akut Konfüzyon Hemşirelik Bakım Planı

Akut Konfüzyon tanısı dikkat, psikomotor aktivite, bilinç durumu veya uyku / uyanıklık süreçlerinde değişimler ve rahatsızlıklar durumunda koyulması uygun hemşirelik tanısı.

Akut konfüzyon (deliryum), bir kaç saat içinde gelişebileceği gibi günlerce sürebilecek bir durumdur. Her yaş grubunda oluşabilir. Deliryum ve konfüzyon durumlarının riskini artıran faktörler: bunama, felç veya Parkinson hastalığı gibi altta yatan sebepler olabileceği gibi enfeksiyon , sakinleştiriciler ve dolaşım bozukluğu gibi etkenlerde rahatsızlığı artıran faktörler olarak belirtilebilir.

Genellikle bir tıbbi durum, madde zehirlenmesi veya ilaç yan etkisi nedeniyle meydana gelir.

Demans hastası bir kişi akut konfüzyon (deliryum) durumu yaşayabilir. Hastane öncesi durumunu belirlemek için dikkatli değerlendirme yapılır ve hastalığı algılamak için aile ile birlikte görüşür.

Akut Konfüzyon Nedenleri Nelerdir ?

 • 60 yaş üzeri (yaşlılığa bağlı olarak)
 • Demans(bunama)
 • Fazla alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı
 • Deliryum 

Akut Konfüzyon Belirtileri Nelerdir ?


Akut Konfüzyon aşağıdaki belirti ve semptomlarla ifade edilir:

 • Psikomotor aktivitede değişimler (titreme, vücut hareketi)
 • Yanlış algılamalar
 • Bilişsel değişimler
 • Huzursuzluk görülmesi
 • Bilinç seviyesindeki olumsuz değişimler
 • Uyku-uyanma durumlarında değişim
 • Halüsinasyonlar (görsel veya işitsel)

Akut Konfüzyon’da Beklenen Hemşirelik Sonuçları


Akut Konfüzyon için ortak hedefler ve beklenen sonuçlar şunlardır:

 • Hastanın aşırı deliryum atakları vardır.
 • Hasta normal gerçeklik yönelimini ve bilinç seviyesini geri kazanır.
 • Hasta bilinen durumlarda nedensel faktörlerin anlaşıldığını söyler.
 • Hasta, sorunun tekrarını önlemek veya en aza indirmek için yaşam tarzı / davranış değişiklikleri başlatır.
 • Hasta uygun motor davranışını gösterir.
 • Hasta günlük yaşam aktivitelerine (ADL) katılır.

Akut Konfüzyon Hemşirelik Değerlendirmesi Nasıl Yapılır ?


Akut Konfüzyon için kapsamlı değerlendirmeler şunlardır:

DeğerlendirmeGerekçeleri
Madde kullanımı , nöbet geçmişi, ateş / ağrı görülmesi, akut enfeksiyon varlığı, toksik maddelere maruz kalma, travmatik olaylar gibi mevcut faktörleri belirleyin; Bilinmeyen sesler, aşırı ziyaretçi gibi çevre değişikliği mevcut olup olmadığını kontrol edin.Hastalığın oluşumu ve gelişimi hakkında temel bilgi edinmenizi ve plan yapmanızı sağlar.
Aşağıdakileri içeren doğru zihinsel durum sınavını yürütün:
 • Genel görünüm, biçim ve tutum
 • Davranış gözlemleri ve psikomotor davranış düzeyi
 • İçgörü ve yargı
 • Bilinç düzeyi, oryantasyon (zamana, yere ve kişiye), düşünce süreci ve içeriği (illüzyonlar ve varsanılar, paranoya, sanrılar, soyut düşünme gibi algısal bozukluklar) tarafından kanıtlanan biliş;
 • Dikkat durumları
Anormal dikkat deliryumun önemli bir tanısal özelliğidir. Değişimler davranışsal bir tezahürken, Deliryum bir zihniyet halidir. Bazı hastalar ajitasyon olmaksızın deliryum olabilir. Bu, hipiratif bir deliryum şeklidir. Bazı hastalarda karışık hipoaktif / hiperaktif tip deliryum vardır.
Hastanın davranış ve bilişini sistemli ve sürekli olarak gündüz ve gece boyunca uygun olarak değerlendirin.Deliryum her zaman zihinsel statüde akut değişim gerektirir; bu nedenle deliryumun değerlendirilmesinde hastanın temel zihinsel durumu bilgisi önemlidir.
Olası fizyolojik değişiklikleri (örn. Sepsis , hipoglisemi , hipotansiyon , enfeksiyon , sıcaklıktaki değişiklikler, sıvı ve elektrolit dengesizlikleri , bilinen bilişsel ve psikotrop yan etkilere sahip ilaçlar) değerlendirin ve rapor edin.Bu tür değişiklikler, zihin karmaşıklığına neden olabilir ve düzeltilmelidir.
Laboratuvar sonuçlarını yakından izleyin.Hipoksemi, elektrolit dengesizlikleri, BUN / Cr, amonyak seviyeleri, serum glikozu , enfeksiyon bulguları ve ilaç seviyeleri (uygun olarak tepe / dip dahil olmak üzere) laboratuar değerlerini izleyin.Akut karışıklık kabul edildiğinde, altta yatan nedenleri tanımlamak ve tedavi etmek için gerekir.
İlacı gözden geçirin. Özellikle antianksiyete ajanları, barbitüratları , lityum, metildopa, disülfiram, kokain , alkol, amfetaminleri, halüsinojenler, afyonları (karışıklığa yakalanma riski ile ilişkili olarak) belirleyin ve kombinasyonlar halinde kullanım takvimi, advers etkilerin / etkileşim riskini artırır.İlaç, deliryuma, özellikle de antikolinerjik ,antipsikotik ve hipnozif maddelere neden olabilecek en kritik değiştirilebilir faktörlerden biridir.
Yönelmedeki bozulmanın boyutunu, dikkat süresi, yönergeleri takip etme, iletişim gönderme / alma, yanıtın uygunluğunu değerlendir.Bu, değer düşüklüğünü belirlemek için yapılmalıdır.
Çalkantı oluşumu / zamanlaması, halüsinasyonlar ve şiddet davranışları. Gün batımı sendromunu değerlendir.Karışıklık ile ilişkili bu fenomen öğleden sonra oluşur. Hastada huzursuzluk, ajitasyon ve karışıklık artmaktadır. Sundowning, uyku bozuklukları, açlık, susuzluk veya karşılanamayan tuvalet ihtiyaçlarının bir belirtisi olabilir.

 

Akut Konfüzyon Hemşirelik Bakım Planı ve Girişimleri


Akut Konfüzyon için terapötik hemşirelik girişimleri şunlardır:

GirişimlerOlası Sonuçlar
Altta yatan problemin tedavisi ile yardım (ör., ilaç zehirlenmesi / madde kötüye kullanımı , bulaşıcı süreç, hipokalsemi, biyokimyasal dengesizlikler, beslenme bozuklukları, ağrı yönetimi).Altta yatan problemin tedavisiyle assisiting fonksiyon seviyesini en üst düzeye çıkarmak ve daha da bozulmayı önlemek için önemlidir.
Hastayı çevreye, personele, gerekli faaliyetlere yönlendirilecek. Gerçekliği kısa ve öz bir biçimde sunulacak. Mantıksız düşünmeye meydan okumaktan kaçınılacak; savunma reaksiyonları meydana gelebilir.Artan oryantasyon hasta için daha fazla emniyet derecesi sağlar.
Duyusal sorunları tolere edilecek. Sakin bir ortam sağlanacak; gürültü yapan etmenler ve uyarıları ortadan kaldırılacak.Artan görsel ve işitsel uyarılma seviyeleri, şaşkın hasta tarafından yanlış yorumlanabilir.
Ailenizi / SO’ları yeniden yönlendirmeye katılmaya ve devam eden girdileri (örn. Güncel haberler ve ailevi olaylar) sunmaya teşvik edin.Kafa karışık hasta, olanları tamamen anlayamayabilir. Ailenin ve diğer önemli kişilerin bulunması hastanın rahatlık düzeyini artırabilir.
Basit talimatlar verilecek. Hastanın yanıt vermesi, iletişim kurması ve karar vermesi için yeterli zamana izin verilecek.Bu iletişim yöntemi ortamda yaşanan kaygıları azaltabilir.
Mantıksız düşünmeye meydan okumaktan kaçınılacak.Hasta anlatılanları tehdit olarak algılanabilir ve savunma reaksiyonuna neden olabilir.
Güvenlik gereksinimleri sağlanacak (örn., Gözetim, cep telefonları, nöbet önlemleri, ulaşılabilir kumandalı çağrı zili yerleştirme, ihtiyaç duyulan eşyalara erişebilme).Bu, istenmeyen olayları önlemek ve güvenliği artırmak içindir.
Kısıtlamaları kullanmaktan kaçının / sınırlayın.Bu, durumu kötüleştirebilir ve istenmeyen komplikasyonların olasılığını artırabilir.
Normal sıvı ve elektrolit dengesini koruyun;normal beslenme, vücut ısısı, oksijenasyon (eğer hastalar düşük oksijen satürasyonu deneyimliyorsa ek oksijenle tedavi edin) / kan glikoz seviyeleri, kan basıncı kurma / sürdürme.Sağlık ekibi ile birlikte deliryumun altında yatan nedenleri tedavi etmek.
Hastanın durumunu, bilişini ve davranışsal belirtilerini gerekli tüm sağlayıcılara iletin.Hastanın dalgalanan biliş ve davranışının deliryum için bir özellik olduğunu ve bakıcılar için hasta tercihi olarak yorumlanmamasını kabul edin.
Uygun uyku-uyandırma döngüsüne izin veren bakım planlayın.Gece alevlenmeleri olan hastalar deliryumdan daha fazla komplikasyona maruz kaldıklarından, normal uyku ve aktivite paternlerinde bozulma en aza indirilmelidir.
Hastaya kafein alımını azaltması söylenecek.Kafein alımının azaltılması, ajitasyon ve huzursuzluğun azaltılmasına yardımcı olur.
Durumu mümkün olduğunca hastaya yakınlaştırmak için işleyin. Büyük bir saat ve takvim kullanın. Ziyaretleri aile ve arkadaşlar tarafından cesaretlendirin.Bilinen nesneleri görünür hale getirin.Hastaya yakın bir atmosfer, yönlendirici ipuçları sağlar, duyusal uyarımın uygun bir dengesini korur ve güvenliği sağlar.
Her bir irtibatta kendi adını kişinin adıyla tanımlayın; hastayı tercih ettiği isme göre arayın.Karışıklık riski taşıyan hastalar için uygun iletişim teknikleri.
Hastaya güvence verilecek ve sık aralıklarla terapötik iletişim kurulacak.Hasta güvencesi ve iletişimi, güven ve yönlendirmeyi teşvik eden ve endişeyi azaltacak.
Ağrıyı hemen tanımlayın, değerlendirin ve tedavi edin.Yönetilmeyen ağrı, deliryum için potansiyel bir neden oluşturmaktadır.
Mümkün olduğunda bakımın devamlılığı sağlanacak (örneğin, aynı bakıcıları sağlayın, oda değişikliklerini önleyin).Bakımın sürekliliği, hastaneye yatışın yön bulma etkilerini azaltmaya yardımcı olur.
Hastanın uyku ve uyanıklık döngüsü olabildiğince normal tutulacak. (örn. Hastanın gündüz uyumasına izin verilmeyecek, geceleri hasta uyandırılmayacak, yatmadan önce sakinleştirilecek, yatmadan önce diüretik kullanılacak).Akut konfüzyona uyku-uyanıklık döngüsünün bozulması eşlik eder.
Başa çıkma stratejileri geliştirmede aileye ve diğer önemli kişilere yardım edilecek.Aile, hastanın işlev ve yaşam kalitesini en üst düzeye çıkarmak için hastanın yapabileceği her şeyin yapılmasına izin vermelidir.
Aileye erken müdahale ve gelişebilecek komplikasyonları tanıması için gerekli eğitim verilecek.Erken müdahale, uzun vadeli komplikasyonları önler.

 

Kaynak: Hemsireyiz.Net

Google Adsense