18.4 C
İstanbul
21 Eylül 2021
Ana Sayfa Etiketler Akdeniz üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı

Etiket: akdeniz üniversitesi sözleşmeli hemşire alımı

Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Ataması Farkları

Üniversite ile Devlet Hastanesi Farkları
Üniversite ile Devlet Hastanesi Farkları

Üniversite Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı Ataması Farkları

Kamu hastanelerine yerleşmek isteyen adayların merak ettiği konulardan birisi de üniversite hastaneleri ile devlet hastanesi ve şehir hastaneleri arasında ki farklardır.

Günümüzde üniversite hastaneleri merkezi alım dışında kendi ilanlarını yayınlamak sureti ile alıma çıkmaktadırlar. Devlet personel başkanlığı personel alımı sitesi üzerinden ve kendi resmi siteleri üzerinden ilan açarak belirlenen sayı doğrultusunda asıl personel ve yedek personel almaktadırlar.

Son dönemlerde üniversite hastaneleri korona virüs salgını nedeniyle bu alımları şahsen başvuru sürecini durdurup, online olarak süreci yönetmeye başladılar. Yani internet üzerinden başvuruda bulunabilmektesiniz.

Üniversite hastaneleri genellikle kendilerine tahsis edilen özel bütçe üzerinden ya da nadiren döner sermaye ile size maaşınızı öderler. Bu bilgi zaten ilanın başlığında yazmaktadır.

Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri merkezi alım yöntemi ile atama gerçekleştirmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından kararlaştırılan ve ihtiyaç doğrultusunda sayıları belirlenen ve ÖSYM tarafından tercihlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir alım türüdür.

Tüm bu alımların ise tek ortak noktası son yıllarda sözleşmeli olarak yapılmasıdır. Son 5 sene içerisinde minimum sayıda kadrolu olarak alım gerçekleştirilmiş olup, çoğunlukla personel alımları sözleşmeli olarak yapılmaktadır.

Üniversite hastanelerinin olumsuz yanları nelerdir?

  • Çakılı kadro olup, atanma, yer değişikliği gibi durumlar söz konusu değildir.
  • İstifa edip çıktığınız zaman herhangi bir sözleşmeli kamu kurumuna girmek için 1 sene açıkta beklemeniz gerekir.
  • Özel bütçe ile alındıysanız eğer maaşınız döner bütçeye göre düşük olacaktır.
  • Becayiş hakkı yoktur.
  • Merkezi alım ile yapılmaz, sürekli yedek ilanları takip etmeniz gereklidir.
  • Daha yoğun ve yorucudur.

Devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve araştırma hastaneleri merkezi alım ile yerleştirme yapar. Buralarda son yıllarda sözleşmeli olarak alım yapmaktadırlar. Sadece 3+1 kuralı vardır, yani 4 sene boyunca orada çakılı kalırsınız. Daha sonra becayiş ya da açık olması halinde atama ile farklı bir şehir veya hastaneye geçiş yapma imkanınız bulunmaktadır.

Sözleşme olayında ki istifa durumu tüm kurumlar için aynıdır. İstifa ettiğiniz anda başka bir kamu kurumuna yerleşebilmek için 1 sene bekleme şartınız vardır.

Memlekette görev yapmak isteyen ve KPSS puanı düşük olan personelin üniversite hastanelerine yerleşmesi kısmen daha kolay olacaktır çünkü merkezi alımlar kadar tercih edilen bir durum değildir.

Aklınıza takılan soruları yorum alanından sorabilirsiniz.

Kaynak: Hemsireyiz.NET

Google Adsense

Sözleşmeli Personel ve Hemşire Alımı – Akdeniz Üni.

Sözleşmeli Personel İlanları
Sözleşmeli Personel İlanları

Akdeniz Üniversitesi’nin yayınladığı bildirgeye göre üniversiteye 75 tane sözleşmeli hemşire ve personel alımı yapılacaktır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından;

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Ek Madde-2/b Fıkrasına göre 75 (yetmişbeş) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır.

 

I. GENEL ŞARTLAR :

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

5) Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı,Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması

II. BAŞVURU :

1 – Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2 – 1 adet fotoğraf

3 – Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek kaydıyla fotokopisi ya da onaylı sureti)

4 – KPSS Sonuç Belgesi ( fotokopisi veya internet çıktısı )

5 – 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu.( Göreve başlayacak olanlar için geçerlidir.)

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) http://personel.akdeniz.edu.tr adresinde bulunan örnek başvuru dilekçesi, İş Talep Formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 iş günü içinde http:// http://personel.akdeniz.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Her kadro için 1(bir) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Yedekler de asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu http://personel.akdeniz.edu.tr adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi İçin : Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü ANTALYA, Tel: (242) 249 62 90 (Dahili:6290), Fax :’ (242) 249 60 40

Kaynak: http://www.akdeniz.edu.tr

Google Adsense